Day: สิงหาคม 27, 2023

กระดูกหักเสี่ยงพิการได้

กระดูกหัก ภาวะอันตรายที่อาจทำให้พิการได้

กระดูกเป็นโครงสร้างที่สำคัญของร่างกาย และหากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจนทำให้เกิดกระดูกหักแล้วไม่ได้รับการปฐมพยาบาล วินิจฉัย หรือการรักษาที่ถูกต้อง อาจเสี่ยงให้เกิดความพิการตามมาได้

อ่านเพิ่มเติม »
การผ่าตัดส่องกล้อง

การผ่าตัดส่องกล้อง แผลเล็ก หายเร็ว เทคนิคใหม่ที่ช่วยให้การผ่าตัดไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

การผ่าตัดส่องกล้องเป็นเทคนิคการผ่าตัดที่เจ็บน้อยกว่า แผลเล็ก หายเร็ว สามารถรักษาโรคได้หลาย ๆ โรค จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาที่ช่วยให้การผ่าตัดไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

อ่านเพิ่มเติม »
กระดูกหักเสี่ยงพิการได้

กระดูกหัก ภาวะอันตรายที่อาจทำให้พิการได้

กระดูกเป็นโครงสร้างที่สำคัญของร่างกาย และหากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจนทำให้เกิดกระดูกหักแล้วไม่ได้รับการปฐมพยาบาล วินิจฉัย หรือการรักษาที่ถูกต้อง อาจเสี่ยงให้เกิดความพิการตามมาได้

Read More »
การผ่าตัดส่องกล้อง

การผ่าตัดส่องกล้อง แผลเล็ก หายเร็ว เทคนิคใหม่ที่ช่วยให้การผ่าตัดไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

การผ่าตัดส่องกล้องเป็นเทคนิคการผ่าตัดที่เจ็บน้อยกว่า แผลเล็ก หายเร็ว สามารถรักษาโรคได้หลาย ๆ โรค จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาที่ช่วยให้การผ่าตัดไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

Read More »