ห้องพัก

ประเภทห้องพักโรงพยาบาลกรุงไทย

ห้อง DELUXE

ห้องพักขนาดมาตรฐาน เน้นการใช้งานที่คล่องตัว แต่ครบครัน ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และห้องน้ำ 1 ห้อง พร้อมด้วย บริการเสิร์ฟเครื่องดื่ม ประจำวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ราคาปกติต่อวัน 26,750 บาท

ค่าใช้จ่ายต่อวัน 6,000 บาท

ห้อง VIP

ห้องพักขนาดใหญ่ ตกแต่งอย่างเรียบหรูและเป็นส่วนตัว ด้วยบริการห้องพักผู้ป่วย 1 ห้อง ห้องรับรองญาติ 1 ห้อง แยกเป็นสัดส่วน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน

ราคาปกติต่อวัน 22,750 บาท

ค่าใช้จ่ายต่อวัน 5,100 บาท

ห้องพักเดี่ยว

ห้องพักขนาดกว้างขวางขึ้น ตกแต่งอย่างสวยงาม ลงตัว มีการจัดสัดส่วนของห้องพักผู้ป่วยและห้องรับรองญาติอย่าง ชัดเจน

ค่าใช้จ่ายต่อวัน 4,600 บาท

ห้องพักคู่

ห้องพักขนาดมาตรฐาน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จำเป็นทั้งเตียงผู้ป่วย โซฟารับแขก และห้องน้ำ 1 ห้อง

ค่าใช้จ่ายต่อวัน 2,700 บาท

ห้องพัก 4 เตียง

ห้องพักขนาดมาตรฐาน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จำเป็นทั้งเตียงผู้ป่วย โซฟารับแขก และห้องน้ำ 1 ห้อง

ค่าใช้จ่ายต่อวัน 2,700 บาท

ห้องพัก ICU รวม

ห้องพักขนาดมาตรฐาน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จำเป็นทั้งเตียงผู้ป่วย โซฟารับแขก และห้องน้ำ 1 ห้อง

ค่าใช้จ่ายต่อวัน 7,500 บาท

ห้องพัก ICU แยก

ห้องพักขนาดมาตรฐาน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จำเป็นทั้งเตียงผู้ป่วย โซฟารับแขก และห้องน้ำ 1 ห้อง

ค่าใช้จ่ายต่อวัน 8,500 บาท

ห้องพักสำหรับเด็ก

ห้องพักขนาดมาตรฐาน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จำเป็นทั้งเตียงผู้ป่วย โซฟารับแขก และห้องน้ำ 1 ห้อง

ค่าใช้จ่ายต่อวัน 2,400 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก

หลักการคิดค่าบริการห้องพัก

• ค่าห้องและค่าอาหาร
• ค่าบริการพยาบาล
• ค่าบริการโรงพยาบาล
• ไม่เกิน 12 ชั่วโมง คิดครึ่งวัน
• 12 ชั่วโมง – 24 ชั่วโมง คิดหนึ่งวัน
• กรณีเกินกว่า 24 ชั่วโมง เศษของวันนั้น ถ้าน้อยกว่า 12 ชั่วโมง คิดครึ่งวัน
• สามารถใช้ห้องพักต่ออีก 2 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ชำระค่าบริการ

ข้อมูลสำหรับติดต่อห้องพักโรงพยาบาลกรุงไทย