บริษัทประกันที่ร่วมให้บริการ

บริษัทประกันที่ร่วมให้บริการ

อุ่นใจได้ เมื่อใช้บริการโรงพยาบาลกรุงไทย

โรงพยาบาลกรุงไทย สาขาปากเกร็ด ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้ารับบริการทางการแพทย์ จึงร่วมมือกับกลุ่มบริษัทประกันชีวิต ประกันภัย ประกันสุขภาพ โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์และความสะดวกที่สุด ตลอดการเข้ารับบริการ

บริษัทประกันคู่สัญญากับโรงพยาบาลกรุงไทย สาขาปากเกร็ด

1. บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด

บริหารสินไหมภายใต้ บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ ดังนี้

2. บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้นส์ จำกัด

บริหารสินไหมภายใต้ เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้นส์ ดังนี้

เงื่อนไขการใช้สิทธิประกันบริการฉุกเฉินหรือผู้ป่วยในที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน

1. ในกรณีทั่วไปและฉุกเฉิน กรุณาเตรียมแสดงบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้
• บัตรประจำตัวประชาชน
• บัตรที่ทางราชการออกให้
• บัตรประกัน หรือเลขกรรมธรรม์

2. บริการผู้ป่วยนอก
• ผู้ป่วยลงนามในเอกสารใบยินยอมก่อนเข้ารับบริการที่เวชระเบียน
• กรณีมีส่วนเกินผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง

3. บริการผู้ป่วยในที่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน
• ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำนัด ให้ข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อ
• เจ้าหน้าที่ประสานงานบริษัทประกันเพื่อเช็กสิทธิ์การเคลมประกัน
• หากมีส่วนเกินจากประกันผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง

*หมายเหตุ : กรณีใช้สิทธิ์อื่น ๆ โปรดติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาปากเกร็ด