ความรู้สุขภาพ

ความรู้สุขภาพ

เลือกหมวดหมู่ข่าวสาร

การปฐมพยาบาลกระดูกหัก

การปฐมพยาบาลภาวะกระดูกหักอย่างถูกวิธีมีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษา ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกหัก เพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการ และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้

วัคซีนเด็ก

เด็กเล็กเป็นวัยที่ระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ และปัจจุบันมีโรคติดต่อหลาย ๆ โรคที่จะทำให้เด็กเจ็บป่วย หรืออาจพิการได้ ดังนั้นการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามวัย จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงของเด็ก รวมทั้งยังสามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อได้อีกด้วย

อัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์

การอัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์เป็นการตรวจที่ปลอดภัย เพื่อประเมินสุขภาพครรภ์ ความสมบูรณ์และพัฒนาการเจริญเติบโตของทารก และประเมินความเสี่ยงต่อภาวะที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการตั้งครรภ์ รวมถึงประเมินกำหนดเวลาคลอด เพื่อให้คลอดปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงทั้งทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์

X-ray คืออะไร

เอกซเรย์ (x-ray) เป็นการนำรังสีเอกซ์มาใช้วินิจฉัยหาความผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเอกซเรย์หลายชนิดที่เหมาะกับการตรวจหาโรคที่ต่างกัน ซึ่งแพทย์จะพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

นิ่วในถุงน้ำดี

โรคนิ่วในถุงน้ำดีเป็นโรคของระบบทางเดินอาหารที่พบได้บ่อย หากละเลยจนเกิดอาการอักเสบรุนแรง อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้หญิงและสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้ มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอและการได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพผู้หญิงที่สำคัญ

กระดูกหักเสี่ยงพิการได้

กระดูกเป็นโครงสร้างที่สำคัญของร่างกาย และหากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจนทำให้เกิดกระดูกหักแล้วไม่ได้รับการปฐมพยาบาล วินิจฉัย หรือการรักษาที่ถูกต้อง อาจเสี่ยงให้เกิดความพิการตามมาได้

การผ่าตัดส่องกล้อง

การผ่าตัดส่องกล้องเป็นเทคนิคการผ่าตัดที่เจ็บน้อยกว่า แผลเล็ก หายเร็ว สามารถรักษาโรคได้หลาย ๆ โรค จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาที่ช่วยให้การผ่าตัดไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคอันตรายที่ทำให้เสียชีวิตเฉียบพลันได้ โดยผู้ป่วยมักจะมีอาการเจ็บแน่นหรือจุกที่หน้าอก ใจสั่น เหงื่อออก เหนื่อยง่าย การดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคนี้ได้