ข้อมูลยา

ข้อมูลยา

หมวดหมู่ข้อมูลยา

ยาโมลนูพิราเวียร์ (MoInupiravir) เป็น ยาเม็ดชนิดรับประทาน ออกฤทธิ์ต้าน