รพ. กรุงไทยเปิดสาขาใหม่ พร้อมมาดูแลชาวนนทบุรีแล้ว

ข้อมูล : รพ. กรุงไทย

โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น เปิดสาขาใหม่

รพ. กรุงไทยเปิดสาขาใหม่ พร้อมมาดูแลชาวนนทบุรี

โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น ได้เปิดทำการสาขาใหม่เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคมนี้ เพื่อสุขภาพของทุกท่าน

โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ 120 เตียง ตั้งอยู่ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พร้อมให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทาง ด้วยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเป็นศูนย์การรักษาและช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในบริเวณภาคตะวันตกของกรุงเทพและปริมณฑล

บริการทางการแพทย์ของเรา ได้แก่

- ศูนย์ตรวจสุขภาพและวินิจฉัยโรคทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
- ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
- ศูนย์อายุรกรรม
- ศูนย์สูตินรีเวชกรรม
- ศูนย์กุมารเวชกรรม
- ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
- ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
- แผนกกายภาพบำบัด
- แผนกตา
- แผนกหูคอจมูก
- ศูนย์รังสีวิทยา
- ศูนย์ผู้ป่วยใน

สำหรับผู้ป่วยโควิด ที่ตรวจ ATK ผลเป็นบวก
- สิทธิประกันสังคมทั่วประเทศ : ผู้ป่วยนอก ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ใช้สิทธิอื่น ๆ ได้ ในราคาเหมาจ่าย

เปิดให้บริการ 25 กรกฎาคมนี้ โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น
โทร 02 822 9797

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ