ขอบคุณ 17 ปี ที่ไว้วางใจเรา

การนัดหมายนี้ ไม่สามารถนัดภายในวันเดียวกันได้
กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

นัดหมายแพทย์

นัดหมายแพทย์ออนไลน์ กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง
หากต้องการนัดหมายแพทย์ภายในวันเดียวกัน หรือกรณีฉุกเฉิน ติดต่อทางโทรศัพท์ กรุณาโทร. 02-822-9797

ส่งข้อมูลการขอนัดหมายเรียบร้อย

ขอบคุณสำหรับการส่งคำขอนัดหมายแพทย์

การยืนยันนัดหมายแพทย์จะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ

หากต้องการนัดหมายแพทย์ภายในวันเดียวกัน หรือกรณีฉุกเฉิน
กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ โทร. 02-822-9797