Day: สิงหาคม 26, 2023

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอันตรายที่เกิดได้กับทุกคน

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคอันตรายที่ทำให้เสียชีวิตเฉียบพลันได้ โดยผู้ป่วยมักจะมีอาการเจ็บแน่นหรือจุกที่หน้าอก ใจสั่น เหงื่อออก เหนื่อยง่าย การดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคนี้ได้

อ่านเพิ่มเติม »
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอันตรายที่เกิดได้กับทุกคน

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคอันตรายที่ทำให้เสียชีวิตเฉียบพลันได้ โดยผู้ป่วยมักจะมีอาการเจ็บแน่นหรือจุกที่หน้าอก ใจสั่น เหงื่อออก เหนื่อยง่าย การดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคนี้ได้

Read More »