ตรวจสุขภาพประจำปี

Tag: ตรวจสุขภาพประจำปี

โรคมะเร็งรักษาได้ ถ้ารู้เร็ว

“มะเร็ง” โรคร้ายที่หากรู้ก่อน รู้เร็ว สามารถรักษาหายได้

โรคมะเร็ง เป็นโรคที่เกิดการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ในร่างกายและสามารถลุกลามและแพร่กระจายไปทำลายทั้งอวัยวะใกล้เคียงและอวัยวะที่อยู่ไกลออกไป ในระยะแรกมักไม่มีอาการแต่มักตรวจพบจากการตรวจสุขภาพ ซึ่งทำให้สามารถรักษาได้แต่เนิ่น ๆ และหายขาดได้

อ่านเพิ่มเติม »
โรคมะเร็งรักษาได้ ถ้ารู้เร็ว

“มะเร็ง” โรคร้ายที่หากรู้ก่อน รู้เร็ว สามารถรักษาหายได้

โรคมะเร็ง เป็นโรคที่เกิดการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ในร่างกายและสามารถลุกลามและแพร่กระจายไปทำลายทั้งอวัยวะใกล้เคียงและอวัยวะที่อยู่ไกลออกไป ในระยะแรกมักไม่มีอาการแต่มักตรวจพบจากการตรวจสุขภาพ ซึ่งทำให้สามารถรักษาได้แต่เนิ่น ๆ และหายขาดได้

Read More »