ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจอะไรบ้าง และมีข้อดีอย่างไร?

ปัจจุบันเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ เพราะการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงจะส่งผลให้สุขภาพจิตแข็งแรง และเมื่อสุขภาพกายและจิตใจแข็งแรงก็จะช่วยให้เราสามารถทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการใส่ใจสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ อีกทั้งในยุคปัจจุบันมีโรคภัยมากมายที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุก ๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม เช่น โรคเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ โรคไต นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเช่น ปัญหาของ pm 2.5 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอด โรคภูมิแพ้ แล้วยังมีโรคที่เกิดจากการติดเชื้ออีกหลาย ๆ โรคที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุก ๆ คน เช่น โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ หรือโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียอีกมากมาย และยังไม่นับถึงโรคมะเร็งต่าง ๆ อีกหลายชนิด

ดังนั้นหากเราสามารถรู้ถึงสถานะทางสุขภาพของตัวเราเอง ก็จะสามารถทำให้เราสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพตนเอง และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะทำให้เราทราบถึงสภาวะสุขภาพของตัวเราเอง หรือหากตรวจพบความผิดปกติก็จะได้เข้ารับการรักษาแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่โรคจะลุกลามรุนแรง

สารบัญ

การตรวจสุขภาพประจำปีคืออะไร?

การตรวจสุขภาพคือการเช็คร่างกายในขณะที่ร่างกายยังไม่มีอาการความผิดปกติใด ๆ แต่หากมีอาการเจ็บป่วยหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว จะเรียกว่าเป็นการตรวจวินิจฉัยโรค หรือการตรวจรักษาโรค ไม่เข้าข่ายว่าเป็นการตรวจสุขภาพ

ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่จะให้ประโยชน์ในการวางแผนการดูแลสุขภาพ หรือหากตรวจพบโรคก็จะได้ทำการรักษาก่อนที่โรคจะลุกลามรุนแรง เพราะการตรวจสุขภาพนั้นสำคัญ จึงจะเห็นว่าในองค์กรขนาดใหญ่ หลาย ๆ องค์กร มักจะมีการจัดให้พนักงานมีการตรวจสุขภาพประจำปี

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร?

การตรวจสุขภาพประจำปีมีความสำคัญเป็นอย่างมากในทุกช่วงวัย ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยภายนอกทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมไปถึงโรคบางโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ล้วนแต่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และเนื่องจากโรคบางโรคในระยะเริ่มต้นไม่แสดงอาการผิดปกติ เช่น ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคเหล่านี้เป็นภัยเงียบที่ควรระวัง การตรวจสุขภาพประจำปีจึงมีประโยชน์ในการค้นหาโรคหรือภาวะผิดปกติ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและการรักษาโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

ใครบ้างควรได้รับการตรวจสุขภาพ?

การตรวจสุขภาพควรได้รับการตรวจในทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ โดยคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม กระทรวงสาธารณสุข ได้แบ่งกลุ่มการตรวจสุขภาพออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่น (อายุ 0-18 ปี) กลุ่มวัยทำงาน (อายุ18-60 ปี) กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มหญิงมีครรภ์

ตรวจสุขภาพประจำปีตรวจอะไรบ้าง?

การตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงวัย

รายการตรวจ
วัยเด็กและวัยรุ่น (อายุ 0-18 ปี)
วัยทำงาน (อายุ18-60 ปี)
วัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
หญิงมีครรภ์
การซักประวัติ และการตรวจร่างกายทั่วไป
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดเส้นรอบเอว วัดความดันเลือด
ตรวจค่าความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (FBS), ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
ตรวจวัดระดับไขมันคอเลสเตอรอลรวม, ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL), ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL), ไขมันไตรกลีเซอไรด์
ตรวจการทำงานของไตจากการตรวจวัดระดับปริมาณของเสียในเลือด (BUN), การวัดระดับค่าของครีเอตินินในเลือด (Cr)
ตรวจไวรัสตับอักเสบ (hepatitis A, B)
ตรวจการทำงานของตับจากการตรวจค่าเอนไซม์ AST, ALT และ ALP
ตรวจปัสสาวะ
ตรวจอุจจาระ
ตรวจวินิจฉัยทางรังสีหรือการเอกซเรย์ทรวงอก
ตรวจอัตราซาวน์ช่องท้อง
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม (เฉพาะสตรี)

การตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงวัย

สรุป

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นพื้นฐานในการดูแลคุณภาพชีวิตที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งทุกคนล้วนต้องการมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ การที่สภาพร่างกายภายนอกที่ดูปกติดี แต่ภายในอาจมีความผิดปกติซ่อนอยู่เสมือนเป็นภัยเงียบ การตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยให้สามารถตรวจพบอาการผิดปกติต่าง ๆ ในระยะเริ่มต้น นอกจากนี้การตรวจสุขภาพประจำปีจะทำให้เราทราบถึงสถานะสุขภาพในปัจจุบัน ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางการป้องกันโรค หรือลดความรุนแรงของการเกิดโรคบางโรคได้ ดังนั้นจึงไม่ควรมองข้ามการตรวจสุขภาพประจำปีในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตามนอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำแล้วแล้ว ก็ไม่ควรละเลยการดูแลตัวเอง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพ เช่น ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ รับประทานอาหารรสจัด รับประทานอาหารปิ้งย่างหรือทอด เพียงเท่านี้ก็มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคภัยต่าง ๆ และทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง