แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

฿1,400.00฿5,250.00

การตรวจสุขภาพหัวใจในผู้ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นการคัดกรองเพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจก่อนแสดงอาการ ป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจในอนาคตและหากพบความผิดปกติก็จะสามารถให้การดูแลและรักษาได้อย่างทันท่วงที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากโรคมะเร็ง  นอกจากนี้ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยโรคหัวใจมีอายุที่น้อยลงเรื่อย ๆ จาก life style ของคนเมือง ส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น ร่วมกับภาวะความดันสูง เบาหวาน ภาวะอ้วน ความเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจทั้งสิ้น ซึ่งจำนวนไม่น้อยของผู้ป่วยโรคหัวใจมักไม่มีอาการแสดงบ่งบอกที่ชัดเจน หรืออาจมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก มีอาการวูบไม่ทราบสาเหตุ ทำให้อาจไม่คิดว่าเป็นอาการแสดงของโรคร้ายแรง

การตรวจสุขภาพหัวใจจะช่วยคัดกรอง ประเมินหาความผิดปกติของหัวใจก่อนแสดงอาการ และหากพบความผิดปกติที่แสดงหรือบ่งบอกว่าอาจเป็นอาการของโรคหัวใจก็จะสามารถวางแผนดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที ทำให้ลดโอกาสการเจ็บป่วยที่รุนแรงในอนาคตได้

รายการแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

รายการแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ โรงพยาบาลกรุงไทย

รายละเอียดที่ครอบคลุมในแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

รายการตรวจสุขภาพ

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • เอกซเรย์ปอด
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงระดับกลาง ได้แก่ ผู้ที่มีปัจจัยใด ๆ 2 ข้อต่อไปนี้

 1. สูบบหรี่
 2. มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคหัวใจตีบ
 3. ไขมันในเลือดสูง
 4. ความดันเลือดสูง
 5. เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 
 6. เป็นโรคอ้วน

** ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการของทางโรงพยาบาลแล้ว

*** ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขต่างๆ ไม่รวมในโปรแกรม

 • ราคาเบื้องต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • กรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยเพิ่มเติม คิดค่าบริการตามจริง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

การดูแลจากทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจของโรงพยาบาลกรุงไทยครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจเบื้องต้น ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญพร้อมให้การดูแล เครื่องมือที่ทันสมัย อุปกรณ์การแพทย์ที่ครบครัน ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ให้ความมั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่ดี อีกทั้งยินดีให้คำปรึกษา คำแนะนำการดูแลตัวเอง เพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่โรคหัวใจอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง