แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

฿3,800.00฿5,700.00

การตรวจสุขภาพประจำปีจะทำให้ทราบสถานะทางสุขภาพ ช่วยวางแผนการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงของโรค หรือหากตรวจพบความผิดปกติของโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกก็จะได้เข้ารับการรักษาแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่โรคจะลุกลามรุนแรง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เพราะการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทำให้สามารถทำงานและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่และจะส่งผลให้สุขภาพจิตแข็งแรงด้วย การใส่ใจสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก อีกทั้งในยุคปัจจุบันมีโรคภัยมากมายที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุก ๆ ท่าน ดังนั้นหากเราสามารถรู้ถึงสถานะทางสุขภาพของตัวเอง ก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ ดั้งนั้นการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก โดยทางโรงพยาบาลกรุงไทยได้เปิดให้บริการตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมตามความเหมาะสม พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่จำเป็น จากทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ จึงสามารถสร้างความมั่นใจในบริการที่คุ้มค่าตามหลักมาตรฐาน ให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมสำหรับการทำงานและใช้ชิวิตประจำวันได้อย่างหายห่วง

รายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ

รายละเอียดที่ครอบคลุมในโปรแกรมตรวจสุขภาพ

รายการตรวจสุขภาพ

*** ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขต่าง ๆ ไม่รวมในโปรแกรม

การดูแลจากทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญและมีมาตรฐานวิชาชีพ

ทุกคนล้วนต้องการมีร่างกายที่แข็งแรง การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญ พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ การบริการที่สะดวกและรวดเร็ว และได้มาตรฐานจากทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา วางแผนการดูแลสุขภาพ หรือหากตรวจพบโรคก็จะได้ทำการรักษาก่อนที่โรคจะลุกลามรุนแรง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง