แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

฿890.00

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สามารถครอบคลุมโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีการแพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปี สามารถฉีดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ลดความรุนแรงและโอกาสการเสียชีวิตได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีการระบาดในทุก ๆ ปี ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า (influenza virus) ซึ่งติดต่อได้ทางน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะผ่านการไอ จามหรือหายใจรดกัน การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปี ในส่วนของประเทศไทยที่มักจะมีการแพร่ระบาดได้ดีในฤดูฝนและฤดูหนาว ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงรณรงค์ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในทุกปี สามารถฉีดได้ทุกช่วงอายุคือ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมไปถึงผู้ที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรก็สามารถเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกัน ปัจจุบันวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีด้วยกัน 2 ชนิด คือชนิด 3 สามพันธุ์และ 4 สายพันธุ์ โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ สามารถครอบคลุมสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยได้ ซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ลดอาการความรุนแรงในการเจ็บป่วยและลดอัตราการเสียชีวิตได้ดี

รายการแพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ประกอบด้วย
ราคา 890 บาท/เข็ม
*** พิเศษ สิทธิประกันสังคม ราคา 500 บาท/เข็ม
** หมายเหตุ
*** วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขต่าง ๆ ไม่รวมในแพ็กเกจ

การดูแลจากทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลกรุงไทยให้บริการแพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์โดยทีมบุคลากรที่ชำนาญการ บริการที่รวดเร็วสามารถฉีดได้ในวันเดียว เครื่องมือ อุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเบื้องต้นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ข้อปฏิบัติตัวหลังได้รับวัคซีน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยหลังได้รับวัคซีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง