แพ็กเกจฝากครรภ์

แพ็กเกจฝากครรภ์

แพ็กเกจฝากครรภ์

฿16,900.00

แพ็กเกจฝากครรภ์ของโรงพยาบาลกรุงไทยสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ เป็นการตรวจสุขภาพตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงวันคลอด โดยสูติ-นารีแพทย์เฉพาะทาง เพื่อประเมินความเสี่ยงและอาการผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แพ็คเกจฝากครรภ์กับโรงพยาบาลกรุงไทยด้วยการดูแลของสูติ-นารีแพทย์เฉพาะทาง ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งครรภ์จนถึงวันให้กำเนิดลูกน้อย สำหรับผู้ที่กำลังจะเป็นคุณแม่ การฝากครรภ์ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกในครรภ์ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีปัญหาสุขภาพที่อาจมีผลต่อลูกน้อยในครรภ์หรือต่อตัวคุณแม่เอง ยิ่งคุณแม่ที่มีบุตรยากยิ่งควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ เพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างราบรื่น คุณแม่และลูกน้อยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

รายการแพ็คเกจฝากครรภ์

รายละเอียดที่ครอบคลุมในแพ็กเกจฝากครรภ์

แพ็กเกจฝากครรภ์สิทธิทั่วไปและสิทธิประกันสังคม

แพ็กเกจฝากครรภ์สิทธิทั่วไปราคา 16,900 บาท

แพ็กเกจฝากครรภ์สิทธิประกันสังคมราคา 13,900 บาท

การเข้ารับบริการและพบแพทย์

** หากจำเป็นต้องตรวจครรภ์เกิน 9 ครั้ง จะอยู่นอกเหนือโปรแกรม และได้ส่วนลดเฉพาะค่ายา 15%

** กรณีซื้อแพ็กเกจกับโรงพยาบาล แถมฟรี การตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรืออัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์ หรือตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ในระยะก่อนคลอด ฟรี 1 ครั้ง

** วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขต่าง ๆ ไม่รวมในแพ็กเกจ

การดูแลจากทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญและมีมาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลกรุงไทยมุ่งเน้นการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของคุณแม่ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์กับเราจะได้รับการดูแล และใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างดี และเป็นไปตามมาตรฐานจากทีมแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ลูกน้อยในครรภ์เติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง เป็นสมาชิกตัวน้อยคนสำคัญของครอบครัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง