แพ็กเกจอัลตราซาวนด์ครรภ์โดยแพทย์เฉพาะทาง MFM

แพ็กเกจอัลตราซาวนด์ครรภ์โดยแพทย์เฉพาะทาง MFM

แพ็กเกจอัลตราซาวนด์ครรภ์โดยแพทย์เฉพาะทาง MFM

฿2,500.00

การตรวจอัลตราซาวนด์เพื่อประเมินทารกในครรภ์เป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสแรก เพราะจะช่วยยืนยันการตั้งครรภ์ ทำให้ทราบถึงตำแหน่งของการตั้งครรภ์ ช่วยตรวจและเช็คอายุครรภ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การตรวจอัลตราซาวนด์เพื่อประเมินทารกในครรภ์เป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสแรก เพราะจะช่วยยืนยันการตั้งครรภ์ ทำให้ทราบถึงตำแหน่งของการตั้งครรภ์ ช่วยตรวจและเช็คอายุครรภ์ ใช้ตรวจความผิดปกติของอวัยวะของทารก ตรวจความผิดปกติของมดลูกและปีกมดลูก โดยการตรวจอัลตราซาวนด์ในแต่ละไตรมาสมีความสำคัญแตกต่างกันออกไป การเข้ารับการตรวจครรภ์ตามนัดและตรวจอัลตราซาวนด์ตามคำแนะนำของสูติ-นารีแพทย์ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก

โปรแกรมการตรวจสุขภาพครรภ์โดยทีมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ของโรงพยาบาลกรุงไทยเป็นโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อที่จะช่วยดูแลการตั้งครรภ์ ทั้งสุขภาพของลูกน้อยในครรภ์และสุขภาพของคุณแม่จากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกน้อยในครรภ์จะมีพัฒนาการ การเติบโตที่สมบูรณ์และแข็งแรง ปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูกน้อย

รายการแพ็กเกจอัลตราซาวนด์ครรภ์ของโรงพยาบาลกรุงไทย

Ultrasonography anomalies ราคาแพ็คเกจละ 2,500 บาท

ตรวจดูความพิการแบบละเอียด เช่น ศีรษะโต โพรงน้ำในสมอง ปากแหว่ง จมูก ตา หัวใจ แขนขา ไต กระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ สายสะดือ ผนังหน้าท้อง
- สามารถส่งตรวจได้ทุกราย ในอายุครรภ์ 18-20 สัปดาห์
- โดยเฉพาะ กลุ่มที่มีความเสี่ยง:

  • สตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุมาก (advanced Maternal age) โดยมีอายุ 35 ปีขึ้นไป
  • เคยมีประวัติตั้งครรภ์แล้วทารกมีความผิดปกติ (previous child anomalies)
  • เคยมีประวัติการตั้งครรภ์แล้วทารกเสียชีวิตในครรภ์ (previous child DFIU)

Ultrasonography 3th trimester ราคาแพ็คเกจละ 2,500 บาท

ตรวจความสมบูรณ์ของน้ำหนัก, น้ำคร่ำ, รก และท่าเด็ก
- อายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์

Ultrasonography twin pregnancy ราคาแพ็คเกจละ 2,500 บาท

1st trimester เพื่อดูชนิดของการตั้งครรภ์แฝด (chorioncity) ราคา 2,500 บาท
2nd trimester เพื่อดูความผิดปกติของทารกครรภ์แฝด (anomalies) ราคา 4,500 บาท

รายละเอียดที่ครอบคลุมในแพ็กเกจ

โปรแกรมการตรวจอัลตราซาวนด์ครรภ์ของโรงพยาบาลกรุงไทยครอบคลุมการตรวจหาความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายทารกในครรภ์ (fetal structural abnormality) โดยเฉพาะโครงสร้างหลัก (major structures) ได้แก่ กะโหลกศีรษะ เนื้อสมอง โครงกระดูก แขนขา หัวใจ ผนังหน้าท้อง อวัยวะหลักภายในช่องท้อง ได้แก่ ตับ ไต กระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะส่วนอื่น ๆ ยังช่วยในการวินิจฉัยชนิดครรภ์แฝดและประเมินอายุครรภ์ได้อย่างแม่นยำ

เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ไม่รวมในแพ็กเกจ

- กรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยเพิ่มเติม คิดค่าบริการตามจริง
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

การดูแลจากทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลกรุงไทยพร้อมให้บริการดูแลด้วยโปรแกรมการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM) สำหรับการตรวจอัลตราซาวนด์สามารถเริ่มต้นตรวจตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงไตรมาสสุดท้าย เพื่อลดความกังวลของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง ทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ จึงมั่นใจได้ว่าจะได้เห็นพัฒนาการ การเจริญเติบโตของทารกได้จนกำหนดคลอด

หมายเหตุ: โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพ็กเกจอัลตราซาวนด์ครรภ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง