แพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

฿2,500.00

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบวัคซีนป้องกันเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสนิวโมเนียอี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปอดอักเสบที่อาจลุกลามจนเป็นภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือดได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรคปอดอักเสบเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งที่มักทำให้เกิดอาการรุนแรงในเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ และทำให้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายและรุนแรงตามมาได้ โดยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสนิวโมเนียอี ที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง หรือโรคปอดอักเสบ คออักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ ซึ่งสามารถลุกลามเป็นภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และติดเชื้อในกระแสเลือดได้ โรคปอดอักเสบสามารถป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ รักษาร่างกายให้แข็งแรง

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ หรือวัคซีนนิวโมคอกคัส เป็นวัคซีนป้องกันเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสนิวโมเนียอี ซึ่งจะกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคที่เรียชนิดนี้ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (PCV13) และวัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (PPSV23) โดยการฉีดวัคซีนควรฉีดทั้ง 2 ชนิด ซึ่งจะสามารถป้องกันเชื้อนิวโมคอกคัสได้ครบและนาน โดยแนะนำให้ฉีดในกลุ่มผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป กลุ่มที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ทั้งนี้การฉีดวัคซีนควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์เพื่อประเมินตามความเหมาะสม

รายละเอียดที่ครอบคลุมในแพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

ข้อแนะนำในการฉีดวัคซีน

** ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
** บริการฉีดวัคซีนที่บ้าน คิดเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง
*** วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

*** ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขต่าง ๆ ไม่รวมในโปรแกรม

การดูแลจากทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพ

การรับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ และอาการที่รุนแรง เพราะหากติดเชื้อแล้วจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง อาจทำให้เกิดอาการรุนแรงที่นำไปสู่ภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว โรงพยาบาลกรุงไทยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ โดยมีแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำและพิจารณาระยะเวลาการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับวัคซีน พร้อมด้วยทีมบุคลากรที่จะให้บริการและอำนวยความสะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง