แผนกฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ

โรงพยาบาลกรุงไทย
เรื่องสุขภาพ..ไว้ใจเรา

โรงพยาบาลกรุงไทย
ปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร. 02-822-9797

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลกรุงไทยเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาดใหญ่ ขนาด 100 เตียง เปิดบริการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ได้พัฒนาระบบงานบริการและงานคุณภาพ ผ่านการประเมินรองรับ ISO 9001 : 2008 ในปี ตุลาคม 2548 โรงพยาบาลกรุงไทย ได้เปิดรับบริการผู้ป่วยประกันสังคม และ ผู้ป่วยทั่วไปอย่างเต็มรูปธรรมนับแต่ปี 2549 เป็นต้นมา จากการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กร โรงพยาบาลกรุงไทยได้พัฒนา และขยายกลุ่มผู้รับบริการทั้งสิทธิการรักษา สาขาที่ให้บริการ การตรวจ สุขภาพภายนอก และภายในโรงพยาบาล สร้างเครือข่ายให้บริการกับองค์กรและหน่วยงาน ภายนอก ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้ารับบริการในปี 2558 รวม 189,397 คนและในปี 2559 รวม 193,498 คน

ข้อมูลสาขา ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงไทย

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงไทย สาขาปากเกร็ด

โรคหัวใจที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีหลากหลายชนิดและพบได้บ่อยกว่าที่คิดหรือประมาณ 1 ใน 200 คนทั่วโลก เนื่องจากโดยส่วนใหญ่มีการถ่ายทอดแบบลักษณะเด่น หากเราได้รับยีนที่มีพันธุกรรม ผิดปกติเพียง 1 ยีนจะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดโรคได้ โรคหัวใจที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบ่งออกเป็น หลายประเภท อาทิเช่น

บริการต่าง ๆ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาปากเกร็ด

• หัวข้อเนื้อหาตัวอย่างบริการที่ 1

โดยอาจเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ หรือโรคหัวใจชนิดห้องหัวใจขยายใหญ่ผิดปกติ จนทำให้ มีผลต่อความยืดหยุ่น การคลายตัวหรือหดตัวของหัวใจ และส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้น้อย บางคนกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติจนกระทั่งอุดกั้นทางออกของเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกาย ทำให้หัวใจล้มเหลว บางครั้งเราพบโรคกล้ามเนื้อหัวใจได้ในคนที่ มีร่างกายแข็งแรง ไม่เคยมีอาการใด ๆ เช่น นักกีฬาที่เสียชีวิตเฉียบพลันในขณะเล่นกีฬา หรือแข่งขัน

• หัวข้อเนื้อหาตัวอย่างบริการที่ 2

เป็นความผิดปกติของการกำเนิดกระแสไฟฟ้าในหัวใจหรือการนำไฟฟ้าหัวใจ เช่น เต้นเร็วเกินไป ช้าเกินไปหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะสม่ำเสมอ เต้นสะดุดหรือเต้นระริก ทำให้มีผลต่อการสูบฉีดเลือดไปยัง ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อาจทำให้หัวใจล้มเหลว หรือหลอดเลือดสมองอุดตัน หรือเสียชีวิตเฉียบพลัน โดยสาเหตุที่ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ มีความแตกต่างกันไป เช่น สาเหตุทางพันธุกรรม ความผิดปกติ แต่กำเนิด ความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ ความผิดปกติของร่างกายที่มีผลต่อการทำงานของหัวใจ ปัจจัยแวดล้อมของผู้ป่วยแต่ละราย เป็นต้น

• หัวข้อเนื้อหาตัวอย่างบริการที่ 3

คือโรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (coronary artery) ตีบหรือตัน ปัจจัยหลักๆ ในการทำเกิดโรคนี้คือ ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น ประวัติครอบครัว อายุ เพศ และ ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น ไขมันในเลือดสูง ความดันในเลือดสูง โรคเบาหวานหรือ สูบบุหรี่ โดยสาเหตุทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในโรคกลุ่มนี้คือ ภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม (Familial Hypercholesterolemia) ซึ่งเป็นมาแต่เกิด ทำให้ระดับคอเลสเตอรอล LDL ในเลือดสูงกว่า ปกติ ทำให้หลอดเลือดเสื่อมและตีบตันก่อนวัยอันควร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาปากเกร็ด

โรงพยาบาลกรุงไทยได้ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์เป็น อย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อยก ระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับตติยภูมิชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนภายใน พ.ศ. 2560 และ เป็นเครื่องการันตีสำหรับลูกค้าของโรงพยาบาลได้ว่า จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพอย่างดีที่สุดภายใต้ ความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก

• เทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง 3 มิติ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ผ่าตัดมากขึ้น พัฒนาสู่ระบบ HD ที่ให้ความคมชัดยิ่งขึ้น และ วยพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการแพทย์แบบ 3 มิติ ด้วย กล้อง 2 เลนส์ที่ให้มุมองภาพเปรียบเสมือนดวงตามองเห็น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัด ให้แม่นยำ รวดเร็ว และ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

• MRI (Magnetic Resonance Imaging) การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ในรังสีวิทยาเพื่อการตรวจทาง กายวิภาค และสรีรวิทยาของร่างกาย ทั้งในด้านสุขภาพและ โรคต่างๆ โดยเครื่องตรวจที่ใช้สนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุ ความเข้มสูงในการสร้างภาพเหมือนจริงของอวัยวะภายใน ต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะ สมอง หัวใจ กระดูก-กล้ามเนื้อ และส่วนที่เป็นมะเร็ง

• เทคโนโลยีเพื่อการรักษา “หลอดเลือดหัวใจตีบ”

IVUS และ iFR-FFR Intravascular Ultrasound: IVUS คือ เทคโนโลยีการมองภาพจากภายในหลอดเลือดโดยตรง (Intracoronary Imaging) ทำให้สามารถวิเคราะห์ต้นเหตุที่ ทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบว่าเกิดจาก พังผืด ไขมัน หรือเป็น หินปูน ทั้งยังสามารถทราบถึงขนาดหลอดเลือด ตำแหน่งของ ตะกรัน ซึ่งทำให้การตรวจวิเคราะห์แม่นยำกว่าการฉีดสี

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงไทยสาขาปากเกร็ด ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ของประเทศสหรัฐอเมริกา แล้ว ด้วยความตั้งใจของทีมแพทย์ และบุคลากรทุกฝ่ายที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจให้ทัดเทียมมาตรฐานในระดับสากล เรายังได้การรับรองความเชี่ยวชาญรายโรค (CCPC) โดย ผ่านการรับรองมาตรฐานการรักษาโรค กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infarction) รวมถึงโรคภาวะหัวใจล้มเหลว ส่งผลให้เราเป็นที่ยอมรับในด้านความเชี่ยวชาญทางคลินิกในระดับโลก ซึ่งนับเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ ถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อผลการรักษาที่ดีเลิศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

แพทย์ประจำสาขาปากเกร็ด

นพ. กรุงไทย นามสกุลทดสอบ

คลินิกอายุรกรรม

นพ. กรุงไทย นามสกุลทดสอบ

แผนกฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ

พญ. เอบีซีดี อีเอชไอดี

แผนกสตรี (สูตินารี)

นพ. กรุงไทย นามสกุลทดสอบ

คลินิกอายุรกรรม

นพ. กรุงไทย นามสกุลทดสอบ

แผนกฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ

พญ. เอบีซีดี อีเอชไอดี

แผนกสตรี (สูตินารี)

เวลาทำการศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินสาขาปากเกร็ด

• วันจันทร์ , วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 18.00 น.
• วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 07.00 - 20.00 น.

ข้อมูลสำหรับติดต่อศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินสาขาปากเกร็ด

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการแบบไหนเสี่ยงไตวาย

ไตวายเกิดจากการที่ไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้มีของเสียคั่งในร่างกาย เกิดอาการแขน ขาบวม และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ผู้ป่วยไตวายต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตเพื่อทดแทนการทำงานของไตที่เสียไป การดูแลสุขภาพ และการตรวจสุขภาพจะช่วยป้องกันภาวะไตวายได้

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม เป็นวิธีการรักษาภาวะไตวายเรื้อรัง ทำหน้าที่แทนไตที่เสียการทำงานไป เพื่อกำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย การดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับโรคและการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยยืดอายุของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายให้ยืนยาวขึ้นได้

โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมเป็นการอักเสบของปอด เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ จัดเป็นโรครุนแรงเฉียบพลัน นำมาซึ่งการเสียชีวิตได้ การดูแลสุขอนามัย การป้องกัน และการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย และหากพบอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

การปฐมพยาบาลกระดูกหัก

การปฐมพยาบาลภาวะกระดูกหักอย่างถูกวิธีมีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษา ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกหัก เพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการ และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้

วัคซีนเด็ก

เด็กเล็กเป็นวัยที่ระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ และปัจจุบันมีโรคติดต่อหลาย ๆ โรคที่จะทำให้เด็กเจ็บป่วย หรืออาจพิการได้ ดังนั้นการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามวัย จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงของเด็ก รวมทั้งยังสามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อได้อีกด้วย

อัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์

การอัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์เป็นการตรวจที่ปลอดภัย เพื่อประเมินสุขภาพครรภ์ ความสมบูรณ์และพัฒนาการเจริญเติบโตของทารก และประเมินความเสี่ยงต่อภาวะที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการตั้งครรภ์ รวมถึงประเมินกำหนดเวลาคลอด เพื่อให้คลอดปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงทั้งทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์