ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลกรุงไทยปทุม และ ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์น และ โรงพยาบาลกรุงไทยปากเกร็ด พร้อมให้บริการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ทางด้านการตรวจวินิจฉัย ให้การรักษาที่รวดเร็ว และผ่าตัดด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลกรุงไทยปทุม และ ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์น และ โรงพยาบาลกรุงไทยปากเกร็ด พร้อมให้บริการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ทางด้านการตรวจวินิจฉัย ให้การรักษาที่รวดเร็ว และผ่าตัดด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ข้อมูลสาขาศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลกรุงไทย

จุดเด่นของศูนย์

ให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์เฉพาะในด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม มีความพร้อมในการรักษาเบื้องต้นและการบริการให้การดูแลผู้ป่วยอาการหนักทางศัลยกรรม สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน และ/หรือ ต้องเข้ารับการผ่าตัดเร่งด่วนได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีเครื่องมือทางการแพทย์ตรวจรักษาและเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและมีทีมวิสัญญีที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วยในการผ่าตัดตลอด 24 ชั่วโมง

บริการของศูนย์

การตรวจวินิจฉัยโรค

สถานที่และเวลาให้บริการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการแบบไหนเสี่ยงไตวาย

ไตวายเกิดจากการที่ไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้มีของเสียคั่งในร่างกาย เกิดอาการแขน ขาบวม และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ผู้ป่วยไตวายต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตเพื่อทดแทนการทำงานของไตที่เสียไป การดูแลสุขภาพ และการตรวจสุขภาพจะช่วยป้องกันภาวะไตวายได้

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม เป็นวิธีการรักษาภาวะไตวายเรื้อรัง ทำหน้าที่แทนไตที่เสียการทำงานไป เพื่อกำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย การดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับโรคและการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยยืดอายุของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายให้ยืนยาวขึ้นได้

โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมเป็นการอักเสบของปอด เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ จัดเป็นโรครุนแรงเฉียบพลัน นำมาซึ่งการเสียชีวิตได้ การดูแลสุขอนามัย การป้องกัน และการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย และหากพบอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

การปฐมพยาบาลกระดูกหัก

การปฐมพยาบาลภาวะกระดูกหักอย่างถูกวิธีมีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษา ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกหัก เพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการ และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้

วัคซีนเด็ก

เด็กเล็กเป็นวัยที่ระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ และปัจจุบันมีโรคติดต่อหลาย ๆ โรคที่จะทำให้เด็กเจ็บป่วย หรืออาจพิการได้ ดังนั้นการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามวัย จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงของเด็ก รวมทั้งยังสามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อได้อีกด้วย

อัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์

การอัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์เป็นการตรวจที่ปลอดภัย เพื่อประเมินสุขภาพครรภ์ ความสมบูรณ์และพัฒนาการเจริญเติบโตของทารก และประเมินความเสี่ยงต่อภาวะที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการตั้งครรภ์ รวมถึงประเมินกำหนดเวลาคลอด เพื่อให้คลอดปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงทั้งทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์