ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

บริการของศูนย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกรุงไทย (Check-up & Wellness) เน้นการส่งเสริมและวางแผนด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคและคัดกรองความเสี่ยงก่อนการเกิดโรคได้ตั้งแต่ระยะแรก โดยให้บริการตรวจสุขภาพทั้งภายในโรงพยาบาลและภายนอกโรงพยาบาล ด้วยหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ พร้อมด้วยเครื่องมือพิเศษต่าง ๆ ทางการแพทย์ที่พร้อมและทันสมัยในด้านรังสีวิทยา ห้องปฏิบัติการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด และเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ภายใต้การดูแลของแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์อาชีวอนามัย ในการดูแลปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวัน และบริการส่งต่อแผนกพิเศษต่าง ๆ ภายหลังเมื่อตรวจพบความผิดปกติ เช่น แผนกตา แผนกหูคอจมูก แผนกมะเร็ง แผนกอายุรกรรมโรคเลือด ศูนย์หัวใจ เป็นต้น

จุดเด่นของศูนย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพสามารถให้บริการการตรวจสุขภาพทุกรูปแบบ อาทิเช่น ตรวจสุขภาพประจำปี, ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน, ตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย, ตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ, ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันทุกบริษัทประกัน, ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบอนุญาตการทำงาน, ตรวจสุขภาพก่อนทำงานในงานกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ทำงานที่อับอากาศ ทำงานในพื้นที่สูง เป็นต้น รวมทั้งสามารถรองรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพแบบกลุ่มใหญ่ได้

การบริการการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาล

การบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่นอกโรงพยาบาล

การตรวจวินิจฉัยโรค

ให้บริการตรวจสุขภาพทุกรูปแบบ

ข้อมูลสาขาศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกรุงไทย

สถานที่และเวลาให้บริการ

  • โรงพยาบาลกรุงไทย ปากเกร็ด ชั้น 1-2 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 8:00 – 20:00 น

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการแบบไหนเสี่ยงไตวาย

ไตวายเกิดจากการที่ไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้มีของเสียคั่งในร่างกาย เกิดอาการแขน ขาบวม และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ผู้ป่วยไตวายต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตเพื่อทดแทนการทำงานของไตที่เสียไป การดูแลสุขภาพ และการตรวจสุขภาพจะช่วยป้องกันภาวะไตวายได้

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม เป็นวิธีการรักษาภาวะไตวายเรื้อรัง ทำหน้าที่แทนไตที่เสียการทำงานไป เพื่อกำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย การดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับโรคและการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยยืดอายุของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายให้ยืนยาวขึ้นได้

โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมเป็นการอักเสบของปอด เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ จัดเป็นโรครุนแรงเฉียบพลัน นำมาซึ่งการเสียชีวิตได้ การดูแลสุขอนามัย การป้องกัน และการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย และหากพบอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

การปฐมพยาบาลกระดูกหัก

การปฐมพยาบาลภาวะกระดูกหักอย่างถูกวิธีมีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษา ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกหัก เพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการ และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้

วัคซีนเด็ก

เด็กเล็กเป็นวัยที่ระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ และปัจจุบันมีโรคติดต่อหลาย ๆ โรคที่จะทำให้เด็กเจ็บป่วย หรืออาจพิการได้ ดังนั้นการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามวัย จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงของเด็ก รวมทั้งยังสามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อได้อีกด้วย

อัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์

การอัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์เป็นการตรวจที่ปลอดภัย เพื่อประเมินสุขภาพครรภ์ ความสมบูรณ์และพัฒนาการเจริญเติบโตของทารก และประเมินความเสี่ยงต่อภาวะที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการตั้งครรภ์ รวมถึงประเมินกำหนดเวลาคลอด เพื่อให้คลอดปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงทั้งทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์