ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ไตจะไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้ ของเสียจะคั่งและค้างอยู่ในกระแสเลือด ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดทดแทนการทำงานของไตที่เสียไป เพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น หรืออาจเป็นการฟอกเลือดเพื่อรอการปลูกถ่ายไตในอนาคต

การฟอกเลือด การฟอกไต หรือการล้างไต หมายถึง การนำเลือดออกจากร่างกายของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง โดยเลือดจะผ่านเข้าเครื่องไตเทียมแล้วให้เครื่องทำการฟอกเลือดแทนไตที่เสียการทำงานไป เลือดที่ผ่านการฟอกด้วยเครื่องไตเทียมแล้วจะถูกนำเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย ในระบบที่ปราศจากการปนเปื้อน ทำให้เลือดที่กลับเข้าสู่ร่างกายสะอาดและปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม ชั้น 2

สถานที่ตั้ง : 3 หมู่ 3 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00-19.00 น. ยกเว้นวันเสาร์

เบอร์โทร 02 822 9797

จุดเด่น

เปิดให้บริการฟอกเลือดแบบ Online Hemodiafiltration (OL-HDF) ซึ่งเป็นการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมพยาบาลที่มีความชำนาญการในการดูแลผู้ป่วยโรคไตมาอย่างยาวนาน ที่พร้อมให้การตรวจวินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เราให้ความสำคัญทั้งสถานที่ เครื่องมือที่ทันสมัย และอุปกรณ์ที่สะอาดและครบครัน

อาการที่สงสัยโรคไต

การตรวจพบโรคไตและได้รับการรักษาและการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้ และหากผู้ป่วยมีภาวะไตเสื่อมขั้นรุนแรงและต้องเข้ารับการฟอกไตหรือฟอกเลือด การดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร เข้ารับการฟอกไตและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีอายุที่ยืนยาวขึ้น

บริการของเรา

โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม เปิดให้บริการฟอกเลือดแบบ Online Hemodiafiltration (OL-HDF) ซึ่งเป็นการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง สามารถขจัดของเสียได้ทั้งโมเลกุลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยใช้ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้ระบบน้ำบริสุทธิ์สูงระดับ ultrapure water ในการกำจัดของเสีย ทำให้ช่วยลดการติดเชื้อและลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวเมื่อเทียบกับการฟอกเลือดแบบปกติ

โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุมมีเตียงให้บริการทั้งหมด 12 เตียง โดยผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม บัตรทอง กรมบัญชีกลาง สามารถเข้ารับการฟอกไตได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อดีของการฟอกเลือดแบบ OL-HDF

เครื่องมือและหัตถการทางการแพทย์

ทางศูนย์ไตเทียมมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้บริการภายใต้มาตรฐานสากล เราให้ความสำคัญทั้งสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สะอาดและครบครัน

ทีมแพทย์และบุคลากร

ให้บริการด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคไต และทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บุคลากรที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคไตมาอย่างยาวนาน พร้อมให้การตรวจวินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

ข้อมูลสาขาศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลกรุงไทย

สถานที่และเวลาให้บริการ

  • โรงพยาบาลกรุงไทย ปากเกร็ด ชั้น 7 ทุกวัน เวลา 6.00-23.00 น.

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการแบบไหนเสี่ยงไตวาย

ไตวายเกิดจากการที่ไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้มีของเสียคั่งในร่างกาย เกิดอาการแขน ขาบวม และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ผู้ป่วยไตวายต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตเพื่อทดแทนการทำงานของไตที่เสียไป การดูแลสุขภาพ และการตรวจสุขภาพจะช่วยป้องกันภาวะไตวายได้

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม เป็นวิธีการรักษาภาวะไตวายเรื้อรัง ทำหน้าที่แทนไตที่เสียการทำงานไป เพื่อกำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย การดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับโรคและการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยยืดอายุของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายให้ยืนยาวขึ้นได้

โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมเป็นการอักเสบของปอด เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ จัดเป็นโรครุนแรงเฉียบพลัน นำมาซึ่งการเสียชีวิตได้ การดูแลสุขอนามัย การป้องกัน และการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย และหากพบอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

การปฐมพยาบาลกระดูกหัก

การปฐมพยาบาลภาวะกระดูกหักอย่างถูกวิธีมีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษา ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกหัก เพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการ และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้

วัคซีนเด็ก

เด็กเล็กเป็นวัยที่ระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ และปัจจุบันมีโรคติดต่อหลาย ๆ โรคที่จะทำให้เด็กเจ็บป่วย หรืออาจพิการได้ ดังนั้นการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามวัย จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงของเด็ก รวมทั้งยังสามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อได้อีกด้วย

อัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์

การอัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์เป็นการตรวจที่ปลอดภัย เพื่อประเมินสุขภาพครรภ์ ความสมบูรณ์และพัฒนาการเจริญเติบโตของทารก และประเมินความเสี่ยงต่อภาวะที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการตั้งครรภ์ รวมถึงประเมินกำหนดเวลาคลอด เพื่อให้คลอดปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงทั้งทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์