ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ไตจะไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้ ของเสียจะคั่งและค้างอยู่ในกระแสเลือด ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดทดแทนการทำงานของไตที่เสียไป เพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น หรืออาจเป็นการฟอกเลือดเพื่อรอการปลูกถ่ายไตในอนาคต

การฟอกเลือด การฟอกไต หรือการล้างไต หมายถึง การนำเลือดออกจากร่างกายของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง โดยเลือดจะผ่านเข้าเครื่องไตเทียมแล้วให้เครื่องทำการฟอกเลือดแทนไตที่เสียการทำงานไป เลือดที่ผ่านการฟอกด้วยเครื่องไตเทียมแล้วจะถูกนำเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย ในระบบที่ปราศจากการปนเปื้อน ทำให้เลือดที่กลับเข้าสู่ร่างกายสะอาดและปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม ชั้น 2

สถานที่ตั้ง : 3 หมู่ 3 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00-19.00 น. ยกเว้นวันเสาร์

เบอร์โทร 02 822 9797

จุดเด่น

เปิดให้บริการฟอกเลือดแบบ Online Hemodiafiltration (OL-HDF) ซึ่งเป็นการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมพยาบาลที่มีความชำนาญการในการดูแลผู้ป่วยโรคไตมาอย่างยาวนาน ที่พร้อมให้การตรวจวินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เราให้ความสำคัญทั้งสถานที่ เครื่องมือที่ทันสมัย และอุปกรณ์ที่สะอาดและครบครัน

อาการที่สงสัยโรคไต

การตรวจพบโรคไตและได้รับการรักษาและการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้ และหากผู้ป่วยมีภาวะไตเสื่อมขั้นรุนแรงและต้องเข้ารับการฟอกไตหรือฟอกเลือด การดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร เข้ารับการฟอกไตและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีอายุที่ยืนยาวขึ้น

บริการของเรา

โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม เปิดให้บริการฟอกเลือดแบบ Online Hemodiafiltration (OL-HDF) ซึ่งเป็นการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง สามารถขจัดของเสียได้ทั้งโมเลกุลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยใช้ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้ระบบน้ำบริสุทธิ์สูงระดับ ultrapure water ในการกำจัดของเสีย ทำให้ช่วยลดการติดเชื้อและลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวเมื่อเทียบกับการฟอกเลือดแบบปกติ

โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุมมีเตียงให้บริการทั้งหมด 12 เตียง โดยผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม บัตรทอง กรมบัญชีกลาง สามารถเข้ารับการฟอกไตได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อดีของการฟอกเลือดแบบ OL-HDF

เครื่องมือและหัตถการทางการแพทย์

ทางศูนย์ไตเทียมมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้บริการภายใต้มาตรฐานสากล เราให้ความสำคัญทั้งสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สะอาดและครบครัน

ทีมแพทย์และบุคลากร

ให้บริการด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคไต และทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บุคลากรที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคไตมาอย่างยาวนาน พร้อมให้การตรวจวินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

ข้อมูลสาขาศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลกรุงไทย

สถานที่และเวลาให้บริการ

  • โรงพยาบาลกรุงไทย ปากเกร็ด ชั้น 7 ทุกวัน เวลา 6.00-23.00 น.

บทความที่เกี่ยวข้อง

จี้ไฟฟ้าหัวใจ

การจี้ไฟฟ้าหัวใจ (radiofrequency ablation; RFA) เป็นการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งมีความสำเร็จค่อนข้างสูง มีโอกาสหายขาดได้ โดยก่อนเเละหลังการรักษาควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเเพทย์ เพื่อผลการรักษาที่ดีเเละปลอดภัยหลังการจี้ไฟฟ้าหัวใจ

โรค RSV

RSV เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัส respiratory syncytial virus พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมักมีอาการรุนแรงในเด็กเล็กที่ภูมิคุ้มกันยังต่ำ ปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนที่จำเพาะต่อเชื้อ RSV ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีการป้องกันโรค RSV ที่ดีที่สุด

ไข้หวัดใหญ่หรือโควิด-19

ไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ มีลักษณะอาการที่คล้ายคลึงกัน ความรุนแรงของโรคอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล การรู้จักและแยกความแตกต่างของทั้ง 2 โรคจะช่วยให้การรักษาเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

Meta description: ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นภาวะที่พบได้บ่อย มีทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรง บางชนิดทำให้เสียชีวิตได้ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ใจสั่น หน้ามืด วูบ หมดสติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ หากปล่อยไว้อาจอันตรายถึงชีวิต

โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงเป็นพาหะ ปัจจุบันยังไม่มียาสำหรับต้านไวรัสโดยเฉพาะ การรักษาจึงเป็นรักษาตามอาการ การป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงหากมีการติดเชื้อ

โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก (hand, foot, and mouth disease; HFMD) เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัส enterovirus พบมากในเด็กเล็กและอาจมีอาการรุนแรงในอายุน้อยกว่า 5 ปี การรักษาในปัจจุบันเป็นการรักษาตามอาการ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อ และการให้เด็กรับวัคซีนโรคมือเท้าปาก ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการป่วยและอาการแทรกซ้อนที่อันตรายต่าง ๆ