ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม

บริการของศูนย์

ให้บริการตรวจและรักษาโรคทั่วไป รวมทั้งโรคเบาหวาน โรคของต่อมไร้ท่อ โรคระบบทางเดินหายใจและปอด โรคระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อต่าง ๆ โรคเลือด และโรคอื่น ๆ ให้การตรวจและรักษาโดยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์และชำนาญการ ทำให้ผลการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม

จุดเด่นของศูนย์

ให้บริการและตรวจรักษาโดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ รวมทั้งมีความพร้อมให้การดูแลและให้การรักษา มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการ อีกทั้งได้รับการรับรองจากหน่วยงานประเมินด้านสถานพยาบาล ผู้รับบริการสามารถให้ความไว้วางใจในทีมบริการของศูนย์อายุรกรรมได้อย่างมั่นใจ

การตรวจวินิจฉัยโรค

ข้อมูลสาขาศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลกรุงไทย

สถานที่และเวลาให้บริการ

  • โรงพยาบาลกรุงไทย ปากเกร็ด ชั้น 1-2 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 8:00 – 20:00 น.

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการแบบไหนเสี่ยงไตวาย

ไตวายเกิดจากการที่ไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้มีของเสียคั่งในร่างกาย เกิดอาการแขน ขาบวม และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ผู้ป่วยไตวายต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตเพื่อทดแทนการทำงานของไตที่เสียไป การดูแลสุขภาพ และการตรวจสุขภาพจะช่วยป้องกันภาวะไตวายได้

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม เป็นวิธีการรักษาภาวะไตวายเรื้อรัง ทำหน้าที่แทนไตที่เสียการทำงานไป เพื่อกำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย การดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับโรคและการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยยืดอายุของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายให้ยืนยาวขึ้นได้

โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมเป็นการอักเสบของปอด เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ จัดเป็นโรครุนแรงเฉียบพลัน นำมาซึ่งการเสียชีวิตได้ การดูแลสุขอนามัย การป้องกัน และการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย และหากพบอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

การปฐมพยาบาลกระดูกหัก

การปฐมพยาบาลภาวะกระดูกหักอย่างถูกวิธีมีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษา ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกหัก เพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการ และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้

วัคซีนเด็ก

เด็กเล็กเป็นวัยที่ระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ และปัจจุบันมีโรคติดต่อหลาย ๆ โรคที่จะทำให้เด็กเจ็บป่วย หรืออาจพิการได้ ดังนั้นการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามวัย จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงของเด็ก รวมทั้งยังสามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อได้อีกด้วย

อัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์

การอัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์เป็นการตรวจที่ปลอดภัย เพื่อประเมินสุขภาพครรภ์ ความสมบูรณ์และพัฒนาการเจริญเติบโตของทารก และประเมินความเสี่ยงต่อภาวะที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการตั้งครรภ์ รวมถึงประเมินกำหนดเวลาคลอด เพื่อให้คลอดปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงทั้งทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์