ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง

ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง

บริการของศูนย์

ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง โรงพยาบาลกรุงไทย ปากเกร็ด และโรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น เน้นการใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดสมัยใหม่ ด้วยการผ่าตัดที่ไม่ต้องเปิดแผลขนาดใหญ่ ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างรวดเร็ว

จุดเด่นของศูนย์

การผ่าตัดผ่านกล้อง ช่วยให้แพทย์มองเห็นรายละเอียดเชิงลึกของอวัยวะภายในได้โดยดูผ่านกล้อง 3 มิติ สามารถขยายภาพได้ถึง 1,000 เท่า ทำให้แพทย์ทำการวินิจฉัยโรคได้อย่างเที่ยงตรง แม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น ทำให้สามารถรักษาได้อย่างตรงจุด และช่วยในการเก็บชิ้นเนื้อไปตรวจวิเคราะห์ได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเสี่ยงของคนไข้จากการที่ต้องใช้ยาสลบอีกด้วย

การรักษาด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง

ข้อมูลสาขาศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องโรงพยาบาลกรุงไทย

สถานที่และเวลาให้บริการ

  • โรงพยาบาลกรุงไทย ปากเกร็ด ชั้น 3

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการแบบไหนเสี่ยงไตวาย

ไตวายเกิดจากการที่ไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้มีของเสียคั่งในร่างกาย เกิดอาการแขน ขาบวม และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ผู้ป่วยไตวายต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตเพื่อทดแทนการทำงานของไตที่เสียไป การดูแลสุขภาพ และการตรวจสุขภาพจะช่วยป้องกันภาวะไตวายได้

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม เป็นวิธีการรักษาภาวะไตวายเรื้อรัง ทำหน้าที่แทนไตที่เสียการทำงานไป เพื่อกำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย การดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับโรคและการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยยืดอายุของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายให้ยืนยาวขึ้นได้

โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมเป็นการอักเสบของปอด เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ จัดเป็นโรครุนแรงเฉียบพลัน นำมาซึ่งการเสียชีวิตได้ การดูแลสุขอนามัย การป้องกัน และการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย และหากพบอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

การปฐมพยาบาลกระดูกหัก

การปฐมพยาบาลภาวะกระดูกหักอย่างถูกวิธีมีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษา ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกหัก เพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการ และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้

วัคซีนเด็ก

เด็กเล็กเป็นวัยที่ระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ และปัจจุบันมีโรคติดต่อหลาย ๆ โรคที่จะทำให้เด็กเจ็บป่วย หรืออาจพิการได้ ดังนั้นการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามวัย จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงของเด็ก รวมทั้งยังสามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อได้อีกด้วย

อัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์

การอัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์เป็นการตรวจที่ปลอดภัย เพื่อประเมินสุขภาพครรภ์ ความสมบูรณ์และพัฒนาการเจริญเติบโตของทารก และประเมินความเสี่ยงต่อภาวะที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการตั้งครรภ์ รวมถึงประเมินกำหนดเวลาคลอด เพื่อให้คลอดปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงทั้งทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์