ศูนย์สูตินรีเวชกรรม

ศูนย์สูติ-นรีเวชโรงพยาบาลกรุงไทย

สุขภาพคุณผู้หญิงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดเพื่อการดูแลสุขภาพของสตรีแต่ละช่วงวัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และยังจะช่วยป้องกันโรคร้ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

ศูนย์สูติ-นรีเวชกรรมโรงพยาบาลกรุงไทยให้บริการดูแลสุขภาพ ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคต่าง ๆ ทางสูติ-นรีเวชกรรม และการตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งต่าง ๆ ที่พบบ่อยในผู้หญิง ตลอดจนให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ของสุภาพสตรี แบบครบวงจร ตามมาตรฐานการรักษาและมาตรฐานวิชาชีพ มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการบริการที่ดี มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

สูติ-นรีเวช คืออะไร?

สูติ-นรีเวช หรือสูตินรีเวชศาสตร์ เป็นสาขาวิชาแพทยศาสตร์สาขาหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพของสตรี รวมไปถึงการดูแลขณะตั้งครรภ์ ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชศาสตร์จะเรียกว่า สูตินรีแพทย์ (gynecologist/obstetrician) ถือเป็นสาขาเฉพาะทางสาขาหนึ่งที่ให้การตรวจวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคเกี่ยวกับสุขภาพสตรี รวมไปถึงการดูแลการตั้งครรภ์และคลอดบุตร คัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์ ให้คำปรึกษาสุขภาพสตรี เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ สตรีวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทอง การตรวจรักษามะเร็งนรีเวชวิทยา เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นต้น

จุดเด่นของเรา

ศูนย์สูตินรีเวชกรรมมีแพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวช ให้บริการดูแลสุขภาพสำหรับสุภาพสตรีทุกช่วงวัย โดยแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการตรวจรักษาที่ครบวงจร เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางรับปรึกษา (consulting) และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในเครือ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยมาตรฐานวิชาชีพและการรักษาที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการ

อาการทางสูติ-นารีเวชที่พบบ่อย

 • อาการคัน ตกขาวผิดปกติ มีกลิ่นรุนแรง ซึ่งอาจเกิดได้จากการติดเชื้อทั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย
 • ประจำเดือนมามากหรือปวดท้องประจำเดือนมากผิดปกติ
 • ประจำเดือนไม่มาโดยไม่ได้ตั้งครรภ์
 • เลือดออกทางช่องคลอด
 • ปวดท้องน้อยอย่างรุนแรง 
 • คลำพบก้อนในอุ้งเชิงกราน
 • น้ำหนักลด
 • ปัสสาวะบ่อย

การตรวจวินิจฉัยโรค

 • การตรวจวินิจฉัยโรคของสุขภาพสตรี
 • ตรวจวินิจฉัยในโรค มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด
 • ตรวจวินิจฉัยเนื้องอกในมดลูก
 • ตรวจวินิจฉัยถุงน้ำที่รังไข่
 • ตรวจวินิจฉัยปีกมดลูกอักเสบ
 • ตรวจวินิจฉัยภาวะท้องนอกมดลูก
 • ตรวจวินิจฉัยภาวะแท้งคุกคาม 
 • ตรวจวินิจฉัยภาวะเลือดออกผิดปกติทั้งกรณีตั้งครรภ์และไม่ตั้งครรภ์
 • การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • การส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชอย่างทันท่วงที

บริการของเรา

ศูนย์สูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลกรุงไทย ปากเกร็ด ให้บริการ:

ทีมแพทย์และบุคลากร

ศูนย์สูติ-นรีเวชโรงพยาบาลกรุงไทยให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ในการตรวจ รักษา และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่คุณสุภาพสตรี รวมไปถึงทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีคุณภาพสูง จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการบริการทางสูตินรีเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

สถานที่และเวลาให้บริการ

 • โรงพยาบาลกรุงไทย ปากเกร็ด ทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.
 • โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม ทุกวันอาทิตย์  เวลา 17.00 – 20.00 น.
 • โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น ทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.

ติดต่อนัดหมาย สอบถามรายละเอียด โทร 02-822-9797

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการแบบไหนเสี่ยงไตวาย

ไตวายเกิดจากการที่ไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้มีของเสียคั่งในร่างกาย เกิดอาการแขน ขาบวม และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ผู้ป่วยไตวายต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตเพื่อทดแทนการทำงานของไตที่เสียไป การดูแลสุขภาพ และการตรวจสุขภาพจะช่วยป้องกันภาวะไตวายได้

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม เป็นวิธีการรักษาภาวะไตวายเรื้อรัง ทำหน้าที่แทนไตที่เสียการทำงานไป เพื่อกำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย การดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับโรคและการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยยืดอายุของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายให้ยืนยาวขึ้นได้

โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมเป็นการอักเสบของปอด เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ จัดเป็นโรครุนแรงเฉียบพลัน นำมาซึ่งการเสียชีวิตได้ การดูแลสุขอนามัย การป้องกัน และการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย และหากพบอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

การปฐมพยาบาลกระดูกหัก

การปฐมพยาบาลภาวะกระดูกหักอย่างถูกวิธีมีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษา ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกหัก เพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการ และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้

วัคซีนเด็ก

เด็กเล็กเป็นวัยที่ระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ และปัจจุบันมีโรคติดต่อหลาย ๆ โรคที่จะทำให้เด็กเจ็บป่วย หรืออาจพิการได้ ดังนั้นการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามวัย จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงของเด็ก รวมทั้งยังสามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อได้อีกด้วย

อัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์

การอัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์เป็นการตรวจที่ปลอดภัย เพื่อประเมินสุขภาพครรภ์ ความสมบูรณ์และพัฒนาการเจริญเติบโตของทารก และประเมินความเสี่ยงต่อภาวะที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการตั้งครรภ์ รวมถึงประเมินกำหนดเวลาคลอด เพื่อให้คลอดปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงทั้งทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์