ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลกรุงไทย มีบริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคของกระดูกและข้อด้วยวิธีต่าง ๆ โดยแพทย์ที่ชำนาญการเรื่องกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ มีระบบการส่งต่อที่รวดเร็วในกรณีฉุกเฉินทางศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

ข้อมูลสาขาศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงไทย

บริการของศูนย์

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อให้การดูแลรักษาครอบคลุมทั้งโรคกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และข้อต่อ ด้วยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์และสหวิชาชีพที่ร่วมดูแลอย่างครบวงจรตามมาตรฐานวิชาชีพ

จุดเด่นของศูนย์

** ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อมีทีมวิสัญญีแพทย์ดูแลเพื่อระงับและบรรเทาความเจ็บปวดจากการผ่าตัด ร่วมกับทีมพยาบาลเฉพาะทาง และงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยกระดูกและข้ออย่างใกล้ชิด ตลอดการรักษาในโรงพยาบาลและภายหลังกลับบ้าน ตลอดจนการให้คำแนะนำผู้ป่วยในการกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ

การตรวจวินิจฉัยโรค

สถานที่และเวลาให้บริการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการแบบไหนเสี่ยงไตวาย

ไตวายเกิดจากการที่ไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้มีของเสียคั่งในร่างกาย เกิดอาการแขน ขาบวม และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ผู้ป่วยไตวายต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตเพื่อทดแทนการทำงานของไตที่เสียไป การดูแลสุขภาพ และการตรวจสุขภาพจะช่วยป้องกันภาวะไตวายได้

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม เป็นวิธีการรักษาภาวะไตวายเรื้อรัง ทำหน้าที่แทนไตที่เสียการทำงานไป เพื่อกำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย การดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับโรคและการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยยืดอายุของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายให้ยืนยาวขึ้นได้

โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมเป็นการอักเสบของปอด เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ จัดเป็นโรครุนแรงเฉียบพลัน นำมาซึ่งการเสียชีวิตได้ การดูแลสุขอนามัย การป้องกัน และการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย และหากพบอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

การปฐมพยาบาลกระดูกหัก

การปฐมพยาบาลภาวะกระดูกหักอย่างถูกวิธีมีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษา ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกหัก เพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการ และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้

วัคซีนเด็ก

เด็กเล็กเป็นวัยที่ระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ และปัจจุบันมีโรคติดต่อหลาย ๆ โรคที่จะทำให้เด็กเจ็บป่วย หรืออาจพิการได้ ดังนั้นการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามวัย จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงของเด็ก รวมทั้งยังสามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อได้อีกด้วย

อัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์

การอัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์เป็นการตรวจที่ปลอดภัย เพื่อประเมินสุขภาพครรภ์ ความสมบูรณ์และพัฒนาการเจริญเติบโตของทารก และประเมินความเสี่ยงต่อภาวะที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการตั้งครรภ์ รวมถึงประเมินกำหนดเวลาคลอด เพื่อให้คลอดปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงทั้งทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์