ศูนย์กุมารเวชกรรม

ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกรุงไทย

การเจริญเติบโตที่แข็งแรงและพัฒนาการที่สมวัยของลูกน้อย ถือเป็นเรื่องสำคัญของคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัว การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจให้สมบูรณ์ในแต่ละช่วงวัยของเด็ก ๆ จึงต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ 

ศูนย์กุมารเวชกรรมของโรงพยาบาลกรุงไทยตระหนักและเตรียมความพร้อม ทั้งทีมแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็ก อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และสถานที่กว้างขวางพร้อมของเล่นเสริมพัฒนาการ แยกโซนเด็กสุขภาพดี (well baby) กับเด็กป่วยทั่วไป เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองในการใช้บริการ และมีการจัดโซนของเล่นเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เล่นเพื่อสร้างบรรยากาศให้เด็ก ๆ ผ่อนคลายและมีกิจกรรมเล่นระหว่างรอตรวจ และไม่กลัวการมาตรวจที่โรงพยาบาล และมุ่งหวังให้เด็ก ๆ ทุกคนมีความสุข มีรอยยิ้ม และความปลอดภัยกลับไปใช้ชีวิตด้วยสุขภาพแข็งแรง พัฒนาการดีสมวัย

กุมารเวช คืออะไร?

กุมารเวช หรือกุมารเวชศาสตร์ เป็นสาขาวิชาแพทยศาสตร์สาขาหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทารก ตั้งแต่แรกเกิด เด็ก และวัยรุ่นจนถึงอายุประมาณ 15 ปี ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์จะเรียกว่า กุมารแพทย์ (pediatrician) ถือเป็นสาขาเฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งกุมารแพทย์ ต้องผ่านการสอบและได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ ที่ออกให้โดยแพทยสภา

จุดเด่นของเรา

ศูนย์กุมารเวชกรรมโรงพยาบาลกรุงไทย ให้บริการตรวจรักษาด้วยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรที่มีความชำนาญและเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย  

นอกจากนี้ศูนย์กุมารเวชกรรมยังใส่ใจเรื่องสถานที่ให้บริการที่เหมาะสมกับเด็ก ให้ไม่อึดอัดหรือหวาดกลัวการมาโรงพยาบาล มีการแบ่งแยกโซนเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วยทั่วไปเพื่อไม่ให้ปะปนกันและลดการแพร่กระจายเชื้อโรค มีห้องสำหรับเด็กอ่อนเพื่อให้คุณแม่ได้ให้นมและให้เด็กได้พักในที่สงบและเป็นส่วนตัว และมีหอผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด (NICU) ไว้รองรับกรณีวิกฤติหลังการคลอดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

อาการผิดปกติของเด็กที่ควรพามาพบแพทย์

 1. มีอาการไข้ คือ วัดอุณหภูมิร่างกายได้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส และไม่ลดลงเมื่อได้รับยาลดไข้ ร่วมกับการเช็ดตัวระบายความร้อนแล้ว ติดต่อกันเกิน 48 – 72 ชั่วโมง
 2. อาการไอ มีเสียงก้อง พูดหรือร้องมีเสียงแหบร่วมด้วย
 3. มีอาการหอบเหนื่อย หายใจเร็ว โดยดูจากอัตราการหายใจ จากการนับการขยายบริเวณหน้าอกของเด็ก โดยให้นับทุก ๆ การขยายตัวของหน้าอก นับเป็น 1 ครั้ง จนครบเวลา 1 นาที โดยควรพาเด็กมาโรงพยาบาลเมื่อมีอัตราการหายใจเกินค่าดังต่อไปนี้
  เด็กอายุ 0 – 12 เดือน ที่มีอัตราการหายใจมากกว่า60 ครั้ง/นาที (ค่าปกติ 30 – 60 ครั้ง/นาที)
  เด็กอายุ 1 – 3 ปี ที่มีอัตราการหายใจมากกว่า 40 ครั้ง/นาที (ค่าปกติ 24 – 40 ครั้ง/นาที)
  เด็กอายุ 4 – 5 ปี ที่มีอัตราการหายใจมากกว่า 34  ครั้ง/นาที (ค่าปกติ 22 – 34 ครั้ง/นาที)
  เด็กอายุ 6 – 12 ปี ที่มีอัตราการหายใจมากกว่า 30 ครั้ง/นาที (ค่าปกติ 18 – 30 ครั้ง/นาที)
  เด็กอายุ 13 ปี ขึ้นไป ที่มีอัตราการหายใจมากกว่า 16 ครั้ง/นาที (ค่าปกติ 12 – 16 ครั้ง/นาที ซึ่งจะใกล้เคียงกับอัตราการหายใจของผู้ใหญ่)
 4. มีอาการอาเจียน หรือถ่ายเหลวติดต่อกัน อาจเกิดภาวะขาดน้ำในเด็กได้ สังเกตริมฝีปากที่แห้งร่วมด้วย
 5. อาการซึม ตอบสนองช้ากว่าปกติโดยไม่มีสาเหตุอื่นนำมาก่อน

บริการของเรา

 • การตรวจรักษาโรคเด็กทั่วไป
 • การตรวจประเมิน วิเคราะห์โรค รักษาและฟื้นฟูสุขภาพเด็ก
 • การตรวจสุขภาพเด็กและโรคเฉพาะทาง
 • ห้องเด็กอ่อน
 • การฉีดวัคซีนเด็กแรกเกิด ถึง 4 ปี
 • การฉีดวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ (สำหรับเด็ก)
 • การวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ บี (สำหรับเด็ก)
 • การวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม (สำหรับเด็ก)
 • การวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (สำหรับเด็ก)
 • การวัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (สำหรับเด็ก)
 • การวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับเด็ก)
 • การวัคซีนโรต้า (สำหรับเด็ก)
 • วัคซีนอีสุกอีใส (สำหรับเด็ก)
 • หน่วยดูแลทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ (NICU) **เฉพาะสาขาเวสเทิร์น**

ทีมแพทย์และบุคลากร

ศูนย์กุมารเวชกรรมให้บริการโดยทีมกุมารแพทย์ พยาบาลที่มีความชำนาญ และเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก สถานที่ในการให้บริการกว้างขวาง มีพื้นที่เด็กเล่นให้บริการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมการเล่นขณะรอตรวจ รวมทั้งมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีคุณภาพ

ข้อมูลสาขาศูนย์กุมารเวชกรรมโรงพยาบาลกรุงไทย

สถานที่และเวลาให้บริการ

โรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์น ชั้น 2
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.
ติดต่อนัดหมาย สอบถามรายละเอียด โทร 02-822-9797
มีกุมารแพทย์รับปรึกษา (consulting) ตลอด 24 ชั่วโมง

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการแบบไหนเสี่ยงไตวาย

ไตวายเกิดจากการที่ไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้มีของเสียคั่งในร่างกาย เกิดอาการแขน ขาบวม และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ผู้ป่วยไตวายต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตเพื่อทดแทนการทำงานของไตที่เสียไป การดูแลสุขภาพ และการตรวจสุขภาพจะช่วยป้องกันภาวะไตวายได้

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม เป็นวิธีการรักษาภาวะไตวายเรื้อรัง ทำหน้าที่แทนไตที่เสียการทำงานไป เพื่อกำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย การดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับโรคและการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยยืดอายุของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายให้ยืนยาวขึ้นได้

โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมเป็นการอักเสบของปอด เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ จัดเป็นโรครุนแรงเฉียบพลัน นำมาซึ่งการเสียชีวิตได้ การดูแลสุขอนามัย การป้องกัน และการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย และหากพบอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

การปฐมพยาบาลกระดูกหัก

การปฐมพยาบาลภาวะกระดูกหักอย่างถูกวิธีมีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษา ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกหัก เพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการ และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้

วัคซีนเด็ก

เด็กเล็กเป็นวัยที่ระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ และปัจจุบันมีโรคติดต่อหลาย ๆ โรคที่จะทำให้เด็กเจ็บป่วย หรืออาจพิการได้ ดังนั้นการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามวัย จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงของเด็ก รวมทั้งยังสามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อได้อีกด้วย

อัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์

การอัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์เป็นการตรวจที่ปลอดภัย เพื่อประเมินสุขภาพครรภ์ ความสมบูรณ์และพัฒนาการเจริญเติบโตของทารก และประเมินความเสี่ยงต่อภาวะที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการตั้งครรภ์ รวมถึงประเมินกำหนดเวลาคลอด เพื่อให้คลอดปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงทั้งทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์