ศูนย์กายภาพบำบัด

ศูนย์กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด (physical therapy) เป็นการส่งเสริม ป้องกัน และรักษา รวมไปถึงจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของร่างกายที่สามารถเกิดได้กับทุกช่วงอายุ ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงานและวัยผู้สูงอายุ ซึ่งต้องทำโดยนักกายภาพบำบัด ผู้มีประสบการณ์ และปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ที่มีความชำนาญการด้านกระดูก กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว

จุดเด่น

ให้บริการด้านการรักษา ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟู เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจากสภาพหรือภาวะของโรค โดยวิธีการและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ร่วมกับการแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการออกกำลังกาย

อาการที่ควรได้รับการกายภาพบำบัด

บริการของเรา

กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Orthopedic physical therapy)

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท (neurologic physical therapy)

เครื่องมือและหัตถการทางการแพทย์

เป็นเครื่องมือทางกายภาพบำบัดโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์เพื่อลดอาการปวด อาการอักเสบ ของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อ ช่วยลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และเพิ่มการไหลเวียนเลือด

เป็นเครื่องมือทางกายภาพบำบัดโดยการใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อลดอาการปวดของกล้ามเนื้อและข้อต่อ รวมทั้งกระตุ้นการทำงานกล้ามเนื้อและเส้นประสาท

เป็นเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ใช้ในการยืดข้อต่อบริเวณคอหรือบริเวณเอว เพื่อช่วยคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ลดแรงที่กระทำต่อข้อต่อกระดูกสันหลังช่วยให้อาการปวดจากแรงกดที่กระดูกสันหลังลดลง

เป็นการใช้ขี้ผึ้งพาราฟิน มาใช้ให้ความร้อนเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง ลดอาการปวด ตึง ของข้อต่อบริเวณมือ และเท้า

โดยการใช้ถุงหรือแผ่นประคบร้อน เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในบริเวณที่มีอาการเจ็บปวด เกร็ง ตึง เช่น ข้อต่อ กล้ามเนื้อ หรือเส้นเอ็น และยังช่วยให้ผ่อนคลาย เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ หรือฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่ได้รับความเสียหาย

เป็นการรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง เพื่อลดการอักเสบ เพิ่มการไหลเวียนเลือด ช่วยให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อดีขึ้น ลดบวมได้

ทีมแพทย์และบุคลากร

ให้บริการด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง และทีมนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย

ข้อมูลสาขาศูนย์กายภาพบำบัดโรงพยาบาลกรุงไทย

สถานที่และเวลาให้บริการ

โรงพยาบาลกรุงไทย ปากเกร็ด ชั้น 7

  • วันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 8.00 – 20.00 น.

  • วันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการแบบไหนเสี่ยงไตวาย

ไตวายเกิดจากการที่ไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้มีของเสียคั่งในร่างกาย เกิดอาการแขน ขาบวม และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ผู้ป่วยไตวายต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตเพื่อทดแทนการทำงานของไตที่เสียไป การดูแลสุขภาพ และการตรวจสุขภาพจะช่วยป้องกันภาวะไตวายได้

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม เป็นวิธีการรักษาภาวะไตวายเรื้อรัง ทำหน้าที่แทนไตที่เสียการทำงานไป เพื่อกำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย การดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับโรคและการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยยืดอายุของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายให้ยืนยาวขึ้นได้

โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมเป็นการอักเสบของปอด เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ จัดเป็นโรครุนแรงเฉียบพลัน นำมาซึ่งการเสียชีวิตได้ การดูแลสุขอนามัย การป้องกัน และการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย และหากพบอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

การปฐมพยาบาลกระดูกหัก

การปฐมพยาบาลภาวะกระดูกหักอย่างถูกวิธีมีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษา ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกหัก เพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการ และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้

วัคซีนเด็ก

เด็กเล็กเป็นวัยที่ระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ และปัจจุบันมีโรคติดต่อหลาย ๆ โรคที่จะทำให้เด็กเจ็บป่วย หรืออาจพิการได้ ดังนั้นการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามวัย จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงของเด็ก รวมทั้งยังสามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อได้อีกด้วย

อัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์

การอัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์เป็นการตรวจที่ปลอดภัย เพื่อประเมินสุขภาพครรภ์ ความสมบูรณ์และพัฒนาการเจริญเติบโตของทารก และประเมินความเสี่ยงต่อภาวะที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการตั้งครรภ์ รวมถึงประเมินกำหนดเวลาคลอด เพื่อให้คลอดปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงทั้งทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์