Day: มกราคม 7, 2024

ไข้หวัดใหญ่หรือโควิด-19

เช็กอย่างไร…ไข้หวัดใหญ่หรือโควิด

ไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ มีลักษณะอาการที่คล้ายคลึงกัน ความรุนแรงของโรคอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล การรู้จักและแยกความแตกต่างของทั้ง 2 โรคจะช่วยให้การรักษาเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม »
หัวใจเต้นผิดจังหวะ

หัวใจเต้นผิดจังหวะ…คืออะไร? อันตรายไหม?

Meta description: ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นภาวะที่พบได้บ่อย มีทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรง บางชนิดทำให้เสียชีวิตได้ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ใจสั่น หน้ามืด วูบ หมดสติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ หากปล่อยไว้อาจอันตรายถึงชีวิต

อ่านเพิ่มเติม »
โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก ภัยใกล้ตัวจากยุงลาย

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงเป็นพาหะ ปัจจุบันยังไม่มียาสำหรับต้านไวรัสโดยเฉพาะ การรักษาจึงเป็นรักษาตามอาการ การป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงหากมีการติดเชื้อ

อ่านเพิ่มเติม »
โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth Disease) โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก

โรคมือเท้าปาก (hand, foot, and mouth disease; HFMD) เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัส enterovirus พบมากในเด็กเล็กและอาจมีอาการรุนแรงในอายุน้อยกว่า 5 ปี การรักษาในปัจจุบันเป็นการรักษาตามอาการ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อ และการให้เด็กรับวัคซีนโรคมือเท้าปาก ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการป่วยและอาการแทรกซ้อนที่อันตรายต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม »
ไข้หวัดใหญ่หรือโควิด-19

เช็กอย่างไร…ไข้หวัดใหญ่หรือโควิด

ไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ มีลักษณะอาการที่คล้ายคลึงกัน ความรุนแรงของโรคอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล การรู้จักและแยกความแตกต่างของทั้ง 2 โรคจะช่วยให้การรักษาเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง

Read More »
หัวใจเต้นผิดจังหวะ

หัวใจเต้นผิดจังหวะ…คืออะไร? อันตรายไหม?

Meta description: ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นภาวะที่พบได้บ่อย มีทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรง บางชนิดทำให้เสียชีวิตได้ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ใจสั่น หน้ามืด วูบ หมดสติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ หากปล่อยไว้อาจอันตรายถึงชีวิต

Read More »
โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก ภัยใกล้ตัวจากยุงลาย

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงเป็นพาหะ ปัจจุบันยังไม่มียาสำหรับต้านไวรัสโดยเฉพาะ การรักษาจึงเป็นรักษาตามอาการ การป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงหากมีการติดเชื้อ

Read More »
โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth Disease) โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก

โรคมือเท้าปาก (hand, foot, and mouth disease; HFMD) เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัส enterovirus พบมากในเด็กเล็กและอาจมีอาการรุนแรงในอายุน้อยกว่า 5 ปี การรักษาในปัจจุบันเป็นการรักษาตามอาการ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อ และการให้เด็กรับวัคซีนโรคมือเท้าปาก ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการป่วยและอาการแทรกซ้อนที่อันตรายต่าง ๆ

Read More »