ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงไทย

“โรคหัวใจ” ถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ปัจจุบันมีแนวโน้มพบในกลุ่มวัยทำงานเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การบริโภคอาหาร ภาวะความเครียดจากการทำงาน ขาดการออกกำลังกาย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้เกิดเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงไทยเห็นถึงความสำคัญและอันตรายของโรคหัวใจ โดยการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจ วินิจฉัย รักษา ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัยได้มาตรฐานความปลอดภัย ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงไทยยังมีบริการการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ ให้ความรู้ และคำแนะนำในการดูแลตัวเองทั้งก่อน-หลังการรักษา มีบริการส่งต่อและรับปรึกษากรณีฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการรักษาอย่างทันถ่วงที เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

จุดเด่นของเรา

อาการที่สงสัยว่าเป็นโรคหัวใจ

โรคหัวใจเป็นโรคที่มีอาการได้หลากหลายทำให้บางครั้งผู้ป่วยจะสับสนกับโรคอื่น ๆ ซึ่งอาการที่เข้าข่ายโรคหัวใจที่ควรเฝ้าระวังและรีบปรึกษาแพทย์ เช่น

ความผิดปกติต่างๆ ที่เกี่ยวกับหัวใจ

บริการของเรา

ด้านการวินิจฉัย

ตรวจวินิจฉัย โดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ร่วมกับการตรวจพิเศษด้วยเครื่องมือเพื่อการวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ ได้แก่

ด้านการรักษา

ทีมแพทย์และบุคลากร

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงไทยให้บริการโดยทีมศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจที่มีประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัย รักษา พร้อมบริการให้คำปรึกษา พร้อมด้วยทีมพยาบาล บุคลากรเฉพาะทาง และเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยมีมาตรฐาน

ข้อมูลสาขาศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงไทย

สถานที่และเวลาให้บริการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการแบบไหนเสี่ยงไตวาย

ไตวายเกิดจากการที่ไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้มีของเสียคั่งในร่างกาย เกิดอาการแขน ขาบวม และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ผู้ป่วยไตวายต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตเพื่อทดแทนการทำงานของไตที่เสียไป การดูแลสุขภาพ และการตรวจสุขภาพจะช่วยป้องกันภาวะไตวายได้

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม เป็นวิธีการรักษาภาวะไตวายเรื้อรัง ทำหน้าที่แทนไตที่เสียการทำงานไป เพื่อกำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย การดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับโรคและการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยยืดอายุของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายให้ยืนยาวขึ้นได้

โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมเป็นการอักเสบของปอด เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ จัดเป็นโรครุนแรงเฉียบพลัน นำมาซึ่งการเสียชีวิตได้ การดูแลสุขอนามัย การป้องกัน และการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย และหากพบอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

การปฐมพยาบาลกระดูกหัก

การปฐมพยาบาลภาวะกระดูกหักอย่างถูกวิธีมีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษา ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกหัก เพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการ และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้

วัคซีนเด็ก

เด็กเล็กเป็นวัยที่ระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ และปัจจุบันมีโรคติดต่อหลาย ๆ โรคที่จะทำให้เด็กเจ็บป่วย หรืออาจพิการได้ ดังนั้นการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามวัย จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงของเด็ก รวมทั้งยังสามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อได้อีกด้วย

อัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์

การอัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์เป็นการตรวจที่ปลอดภัย เพื่อประเมินสุขภาพครรภ์ ความสมบูรณ์และพัฒนาการเจริญเติบโตของทารก และประเมินความเสี่ยงต่อภาวะที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการตั้งครรภ์ รวมถึงประเมินกำหนดเวลาคลอด เพื่อให้คลอดปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงทั้งทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์