โมลนูพิราเวียร์แนวทางใหม่ในการ รักษา

เชิญชวนบริจาคโลหิตเนื่องในวันกาชาดโลก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนคนไทยทุกคนรวมพลังช่วยกาชาด ร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย มั่นใจ ปลอดภัย ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน เนื่องในวันกาชาดโลก 8 พฤษภาคม 2564 (World Red Cross Red and Crescent Day 2021) ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า วันกาชาดโลก ตรงกับ วันที่ 8 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ ผู้ให้กำเนิดกาชาดสากล สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง ระหว่างประเทศ (IFRC) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) จึงขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ความสำเร็จการทำงานของสภากาชาด ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความทุกข์ยาก โดยยึดมั่นหลักการสำคัญทั้ง 7 ประการ คือ มนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล

สำหรับในปี 2564 ได้กำหนด Slogan ว่า Together We Are #UNSTOPPABLE “บริจาคโลหิต มั่นใจ ปลอดภัย เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน” เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภารกิจขององค์กรกาชาดมากขึ้นจนนำไปสู่ความช่วยหลือในรูปแบบต่างๆ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะการบริจาคโลหิต เนื่องจากโลหิตยังคงเป็นยารักษาโรคที่สำคัญ ซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น และต้องการใช้ทุกวัน หากขาดโลหิต จะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยอีกจำนวนมาก และในภาวะการขาดแคลนโลหิต จะเห็นพลังน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้บริจาคโลหิตและ อาสาสมัครจิตอาสา ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตามลำดับ

ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนรวมพลังช่วยกาชาด ร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2564 โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. การบริจาคโลหิต พร้อมลุ้นรับกระบอกน้ำ International Movement หรือ สายคล้องหน้ากากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ
2. กิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อ Social Media ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันกาชาดโลก 2564 เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตเปลี่ยน Profile Facebook 2 แบบ 2 สไตล์ และถ่ายถาพภายใต้แนวคิด Together We Are #UNSTOPPABLE “บริจาคโลหิต มั่นใจ ปลอดภัย เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน” โพสต์ลง Facebook ส่วนตัว, Check-in สถานที่บริจาคโลหิต (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) ติด #UNSTOPPABLE

คุณสมบัติและขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง