แพ็กเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง

แพ็กเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง

แพ็กเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง

฿3,100.00฿3,800.00

มะเร็งเป็นโรคร้ายที่เกิดได้กับทั้งผู้ชายและผู้หญิง การตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งจะสามารถป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งได้ โดยการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกๆ จะสามารถรักษาให้หายขาด และป้องกันการลุกลามของมะเร็ง รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมที่อยู่ในเซลล์ เซลล์เนื้อร้ายเหล่านี้สามารถแพร่กระจายได้ทั่วร่างกาย เกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมีทั้งปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหารหรือสิ่งแวดล้อม และปัจจัยภายในร่างกาย เช่น ความบกพร่องทางภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติทางพันธุกรรม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งชนิดต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นได้

การตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งเป็นการค้นหาโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้น ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่มีอาการแสดงในระยะแรก จนโรครุนแรงจึงเริ่มมีอาการผิดปกติแสดงให้เห็น ทำให้การรักษายาก ซับซ้อนและเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งหากพบความผิดปกติในระยะแรก ๆ จะนำไปสู่การตรวจวินิจฉัย การตรวจติดตามการตรวจพิเศษเพิ่มเติม ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งลุกลามและทำให้มีโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็งได้ หรือมีอายุที่ยืนยาวขึ้นภายหลังการรักษา ซึ่งโรคมะเร็งหลาย ๆ ชนิดเป็นมะเร็งที่สามารถตรวจคัดกรองพบได้ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งสำไส้ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อป้องกันโรคมะเร็งเหล่านี้ควรมีตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นประจำทุกปี หรือหากตรวจพบก็จะสามารถรักษาได้ตั้งแต่ระยะที่โรคยังไม่รุนแรง ซึ่งจะให้ผลการรักษาที่ดี และป้องกันการลุกลามของมะเร็งและภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาได้

รายการแพ็กเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง

รายละเอียดที่ครอบคลุมในแพ็กเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง

รายการตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง

** ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการของทางโรงพยาบาลแล้ว
*** ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขต่าง ๆ ไม่รวมในโปรแกรม

การดูแลจากทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพ

แพ็คเกจการตรวจคัดกรองมะเร็งของโรงพยาบาลกรุงไทยเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะเริ่มต้น เพื่อนำไปสู่การตรวจ ติดตาม วินิจฉัย และหากพบความผิดปกติ ก็จะสามารถนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เรามีทีมแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาและให้การดูแลด้วยบริการที่ได้มาตรฐาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง