สัญญาณอันตราย-กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน และมีแนวโน้มเกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบส่งผลให้การทำงานของหัวใจอ่อนแอลง ความสามารถในการสูบฉีดเลือดของหัวใจลดลง ในบางรายไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง อาจหายได้เองหรืออาการดีขึ้นหลังการรักษา ในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงอาจมีผลทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหัวใจวายหรือเสียชีวิตได้  ทั้งนี้สาเหตุการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมีได้หลายสาเหตุทั้งจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ในระยะยาวหากปล่อยไว้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ “สัญญาณอันตราย จากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ” จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้เพื่อรักษาได้ทันท่วงที

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ คืออะไร

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ คือภาวะที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ ส่งผลต่อความสามารถในการทำงานของหัวใจ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบและคลายตัวลดลง มีผลต่อการนำสัญญาณไฟฟ้าภายในหัวใจทำให้หัวใจเต้นช้าหรือเร็วผิดปกติกลายเป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งแบบเฉียบพลัน (อาการแสดงน้อยกว่า 1 เดือน) และแบบเรื้อรัง (อาการแสดงมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป) ลักษณะอาการมีตั้งแต่อาการน้อยไปถึงอาการรุนแรง สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย ซึ่งแนวโน้มเกิดในผู้ที่มีอายุน้อย ร่างกายแข็งแรงและในเพศชายมากกว่าเพศหญิง สาเหตุส่วนใหญ่ที่พบบ่อยมักมาจากการติดเชื้อไวรัส

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เกิดจากอะไร

 • การติดเชื้อ โดยเฉพาะในกลุ่มเชื้อไวรัส เช่น อะดีโนไวรัส (Adenovirus) ในไข้หวัด, อินฟูเอ็นซา (Influenza) ในไข้หวัดใหญ่, ไวรัส SARS-COV2 สาเหตุของ COVID 19, คอกซากีไวรัส (Coxsackie B viruses) สาเหตุของอาการอุจจาระร่วง, เอคโคไวรัส (Echovirus) สาเหตุของการติดเชื้อในกระเพาะอาหาร, การติดเชื้อเอชไอวี (HIV) เป็นต้น 
 • การติดเชื้ออื่น ๆ เช่น แบคทีเรีย ปรสิต เชื้อรา เป็นต้น
 • โรคความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคลูปัส หรือ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคทากายาสุ เป็นต้น
 • สาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ 
  • แอลกอฮอล์ 
  • ยาเสพติด เช่น โคเคน 
  • สารพิษหรือสารเคมีบางชนิด เช่น ตะกั่ว หรือโลหะหนัก 
  • ยาบางชนิด รวมถึงยาที่ใช้รักษามะเร็ง และยาปฏิชีวนะ เช่น เพนนิซิลลิน ซัลโฟนาไมด์ ยาต้านการชักบางชนิด วัคซีน เช่น กลุ่มวัคซีน COVID 19 เป็นต้น

อาการของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

อาการของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในบางรายไม่มีอาการแสดงหรืออาจพบได้หลังเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 2 สัปดาห์ มีทั้งอาการที่รุนแรงและไม่รุนแรงขึ้นอยู่กับการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ และหากพบอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ โดยอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่พบบ่อยได้แก่

 • เจ็บหน้าอก
 • อ่อนเพลีย
 • เหนื่อยง่ายผิดปกติ
 • ใจสั่น การเต้นของหัวใจผิดปกติ
 • หายใจลำบาก หายใจถี่ ๆ เกิดได้ทั้งขณะพักและขณะทำกิจวัตรประจำวัน
 • มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยร่างกาย ปวดตามข้อต่าง ๆ ของร่างกาย มีไข้ เจ็บคอ

การวินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

เมื่อสงสัยว่ามีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ แพทย์จะทำการตรวจร่างกาย ซักประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติการเจ็บป่วยภายในครอบครัว ยาที่ใช้ต่อเนื่องเป็นประจำ รวมถึงการใช้วิธีอื่น ๆ ร่วมวินิจฉัยซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจด้วย ได้แก่

 • MRI (Magnetic resonance  imaging) เป็นการตรวจโดยใช้สนามแม่เหล็กและคลื่นความถี่วิทยุ 
 • PET scan คือการตรวจดูอวัยวะและเนื้อเยื่อภายในร่างกายในระดับโมเลกุล
 • เอกซเรย์ทรวงอก เป็นการฉายรังสีเอ็กซ์ไปที่บริเวณหน้าอก เพื่อดูขนาดและรูปร่าง ของหัวใจและปอด
 • Cardiac catheterization การตรวจสวนหัวใจ นอกจากจะใช้เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจแล้ว ยังบอกถึงการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและความดันภายในหัวใจอีกด้วย
 • EKG คือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อประเมินการทำงานของหัวใจ
 • Echocardiogram คือการตรวจคลื่นสะท้อนเสียงหัวใจ เพื่อประเมินการทำงานของหัวใจ
 • การตรวจเลือด เพื่อค้นหาสาเหตุของการติดเชื้อที่ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ระดับภูมิคุ้มกัน ในร่างกายเป็นต้น

การรักษากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

การรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบขึ้นอยู่กับอาการและสาเหตุของการเกิด หากอาการไม่รุนแรงสามารถดีขึ้นได้เองหรือหายได้เมื่อรับการรักษา สำหรับผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบรุนแรงจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ 

 • การรักษาด้วยยา
  • ACE inhibitors ลดความดันโลหิตเพื่อไม่ให้หัวใจทำงานหนักเกินไป
  • Beta blockers ลดอัตราการเต้นของหัวใจให้ช้าลงและควบคุมความดันโลหิต
  • Corticosteriods ใช้บรรเทาอาการอักเสบของหัวใจ
  • Diuretics ยาขับปัสสาวะ ใช้ลดการสะสมของเหลวในร่างกาย
  • Imunoglobulin ทางหลอดเลือดดำ เพิ่มแอนติบอดีหรือโปรตีนที่ใช้ในการต่อสู้กับการติดเชื้อผ่านหลอดเลือดดำ
 • พักผ่อนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนัก ๆ อย่างน้อย 3-6 เดือนหลังได้รับการวินิจฉัย รับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของเหลวในร่างกาย 
 • กรณีการอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจรุนแรงต้องติดตามอาการใกล้ชิดและให้การรักษาที่เหมาะสมอื่น ๆ เช่น เครื่องช่วยพยุงหัวใจและปอด (ECMO), การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝัง (ICD),การใส่บอลลูนปั๊มในหลอดเลือด (IABP) ในกรณีที่การอักเสบของหัวใจรุนแรง อาจต้องได้รับการเปลี่ยนหัวใจ  (Heart transplantation)

ภาวะแทรกซ้อนของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ (Cardiomyopathy)
 • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia)
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure)
 • ภาวะช็อกจากโรคหัวใจ (Cardiogenic Shock)
 • โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
 • ปัญหาเกี่ยวกับปอด (Lung issues)
 • หัวใจวายเฉียบพลัน (Heart attack)

สรุป

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นภาวะโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ในกลุ่มผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ มาพบแพทย์ตามนัด พักผ่อนให้เพียงพอ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ สามารถลดโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำอีกได้ อย่างไรก็ตามการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทั้งนี้หากพบอาการผิดปกติหรือสัญญาณอันตรายของโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ควรรีบไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง